Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Κήρυγμα τοῦ π. Σάββα στίς 05-12-2014 στὴν ἀγρυπία πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸν Ι. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν
Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς_mp3