Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Μία ἐρημίτισσα τῶν καιρῶν μας


(Ἡ μοναχὴ Φωτεινὴ ζεῖ στὸ δάσος τοῦ Νέαμτς κοντὰ στὴ σπηλιὰ τῆς Ἅγ. Θεοδώρας τῆς Σίχλα σὲ μία καλύβα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Τὸ κατὰ κόσμο ὄνομά της ἦταν Φλοαρέα Μπουζίνκου, ἦταν παντρεμένη, χώρισε καὶ ἔχει ἕνα παιδί. Ἔγραψε καὶ δημοσίευσε ποιήματα καὶ διηγήματα, ἐργάστηκε, ἀλλὰ πάντα ἀκολουθοῦσε τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ προβλήματα καὶ τὶς στενοχώριες της ψάχνοντάς Τον στὰ μοναστήρια, στὶς ἀκολουθίες καὶ στὸ λόγο τῶν πνευματικῶν. Ἔγινε μοναχὴ ὅταν ἡ Ἅγ. Θεοδώρα τῆς Σίχλα τὴν θεράπευσε ἀπὸ τὸν καρκίνο κατὰ τρόπο θαυμαστὸ. Ἐδῶ στὰ βουνὰ τῆς Σίχλα βρῆκε τὴ πολυπόθητη γι' αὐτὴ ἡσυχία σὲ μία καλύβα. Σίγουρα ἐδῶ στὴν ἐρημιὰ οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες εἶναι μεγάλες καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς μιλάει ἡ ἀδελφὴ Φωτεινὴ μὲ πολὺ ταπεινοφροσύνη)

-Πῶς εἶναι νὰ ζεῖ κανεὶς στὴν ἔρημο ἀδερφὴ Φωτεινὴ σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ στὸ κόσμο; Ἐπειδὴ λένε γιὰ αὐτοὺς ποὺ διαλέγουν νὰ ζήσουν στὴν ἐρημιὰ ὅτι εἶναι τρελοὶ 
(μοναχὴ Φωτεινή ) – Σᾶς λέγω σίγουρα ὅτι ἂν γεννιόμουν ξανὰ κατευθείαν στὴν ἡσυχία θὰ πήγαινα. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ «ἡσυχίας» καὶ «κόσμου», ἀκόμη καὶ μεταξὺ μοναστηριοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας τῆς ἐρήμου. Σίγουρα οἱ πειρασμοὶ εἶναι πιὸ μεγάλοι στὴν ἔρημο ἀλλὰ ἡ χαρὰ ποὺ δίνει ὁ Κύριος δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τίποτα ἐγκόσμιο. Ἂν ἀπὸ τὴ ἔρημο χρειαστεῖ νὰ βγεῖς στὸν κόσμο (ὅπως καμιὰ φορὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνω ἐγὼ ) αἰσθάνεσαι ὅτι μπαίνεις στοὺς «τρελλοὺς» ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι λένε γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀποτραβιοῦνται στὴν ἐρημιά….ἀλλὰ δὲ θέλω νὰ προσβάλω κανέναν.

-Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἐδῶ σὲ αὐτὴ τὴ καλύβα εἶστε στὸ προθάλαμο τοῦ Παραδείσου;
-Ἐγὼ χαίρομαι γιὰ ὅ,τι μοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς ἐπειδὴ αἰσθάνομαι ὅτι μὲ ἀγαπάει ἡ Παναγία, ἀλλιῶς δὲ θὰ ἄντεχα στοὺς πειρασμοὺς τῆς ἐρήμου χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ Χριστοῦ ….ἐπειδὴ ὁ ἐχθρὸς εἶναι πεισματώδης καὶ ἐπιθετικὸς ἰδίως πρὸς ἐκείνους ποὺ φέρουν τὸ ζυγὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποτραβήχτηκαν στὴν ἡσυχία

-Μοναχὴ Φωτεινὴ γνωρίζω μοναχοὺς καὶ μοναχὲς ποὺ θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ νὰ πᾶνε στὴ ἔρημο σὲ μιὰ μικρὴ καλύβα στὸ δάσος, νὰ εἶναι μὲ τὸ Χριστὸ, μόνοι, αὐτοὶ καὶ ὁ Χριστός, ὅσο καὶ νὰ ὑπέφερουν. Σὲ αὐτοὺς θὰ ἤθελα ἀπὸ τὴ πεῖρα σας νὰ πεῖτε τί πειρασμοὶ τοὺς περιμένουν
-Ναί, μπορῶ νὰ πῶ, ἀφοῦ σίγουρα πολλοὶ μοναχοὶ εἶναι ἤδη οἰκεῖοι μὲ τὶς παγίδες καὶ τὶς πονηρίες τοῦ ἐχθροῦ. Ἀλλὰ δὲ ξέρω νὰ δώσω συμβουλὲς· ἡ ἁγιοσύνη τους πρέπει νὰ δώσει σὲ μένα. Ἂν αἰσθάνονται λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἀνάγκη, ἀφοῦ ἔχουν μείνει στὸ μοναστήρι τουλάχιστον 10 χρόνια (σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες) θὰ πρέπει νὰ ἔχουν πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ τους.

-Μετὰ τὸ 1989 κυρίως βγαίνουν στὸ δάσος κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ δὲ τὰ πᾶνε καλὰ μὲ τοὺς νόμους καὶ ἂν δοῦν κάποιο μοναχὸ σὲ κάποιο καλυβάκι τὸν ληστεύουν. Αὐτοὶ δὲ ξέρουν τί εἶναι ἐρημίτης, μοναχὸς, ὅτι διάλεξε νὰ ζήσει στὴ φτώχεια καὶ ὅτι δὲν ἔχουν τί νὰ κλέψουν.
-Ἦρθαν καὶ σὲ μένα δὲ πολυβρῆκαν κάτι νὰ κλέψουν, ἀλλὰ εἶχα μία ὑποτακτικὴ ἡ ὁποία φοβήθηκε καὶ ἔφυγε, δὲν ἄντεξε. Ἤ τὴ νύχτα ὅταν κάνεις τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου συμβαίνει νὰ αἰσθάνεσαι τὸν διάβολο νὰ περνάει ἀπὸ κοντά σου καὶ νὰ ἀφήνει μιὰ μυρωδιὰ ψοφιμιοῦ, κάτι τρομερὸ καὶ νὰ χρειάζεται νὰ ἀνοίξεις τὴ πόρτα καὶ τὸ παράθυρο τῆς καλύβας γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ συνεχίσεις τὴ προσευχὴ

-Ἐμφανίζεται αὐτὴ ἡ μυρωδιὰ χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἡ «πηγὴ» αὐτῆς τῆς μυρωδιᾶς;
-Ναὶ σίγουρα στὸ δάσος δὲν ὑπάρχουν τέτοιες μυρωδιές. Ἀλλὰ εἶναι καλὸ αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸ σατανὰ νὰ σὲ πειράξει γιὰ νὰ Τὸν πλησιάσεις πιὸ πολύ, ἐπειδὴ ἴσως δὲν ἔκανες ὅλο τὸ κανόνα καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχεις πειρασμοὺς, ὅπως ἐγὼ ἡ ἀνάξια, ὅπου δὲν προσεύχομαι ὅσο πρέπει καὶ στενοχωρῶ τὸ Θεό. Ἄλλη φορὰ ἐνῶ προσευχόμουν ἦρθε κάποιος καὶ μοῦ ξερίζωσε ὑδρορροὲς ἀπὸ τὸ τοῖχο τῆς καλύβας (ἂν καὶ ἔξω δὲν ἦταν κανεὶς), ἐγὼ τὰ ἔβαλα στὴ θέση τους καὶ συνέχισα τὴ προσευχή, ἀλλὰ ἔχασα ἀρκετὸ χρόνο γιὰ τὴν ἐπιδιόρθωση. Συνέχισα νὰ διαβάζω τὸ ψαλτήρι καὶ πάλι ἄκουσα τὶς ὑδρορροὲς νὰ πέφτουν…τὶς ἐπιδιόρθωσα καὶ συνέχισα τὴ προσευχή μου.

-Τί εἶναι πιὸ δύσκολο στὴν ἔρημο ἀδερφὴ Φωτεινή;
-Αὐτὸ ποὺ εἶναι δύσκολο εἶναι ἡ πάλη μὲ τοὺς λογισμοὺς. Εἶναι δύσκολη αὐτὴ ἡ πάλη ἐπειδὴ ὁ ἐχθρός σοῦ δίνει σκέψεις ὅπου οὔτε ποὺ ὑποπτεύεσαι πὼς μπορεῖ νὰ γεννήσει τὸ μυαλό σου. Γιὰ παράδειγμα : «τί γυρεύεις ἐδῶ ;», «γιατί ἦρθες ἐδῶ;», «ἄλλη δουλειὰ δὲν ἔχεις;», «δὲν μποροῦσες νὰ μείνεις στὸν κόσμο;»

Γιὰ αὐτὸ εἶναι καλὸ νὰ μὴν ἐπισκέπτονται συγγενεῖς ἐπειδὴ τὸν ἀναστατώνουν, ἴσως κάποια μοναχὴ ἢ μοναχὸς γιὰ νὰ φέρει λίγο φαγητό. Εἶναι καλὸ ὅμως τὸν ἐρημίτη νὰ μὴν τὸν ἐπισκέπτεται κόσμος. Ἐμένα ὁ πνευματικός μου δὲ μοῦ ἐπιτρέπει νὰ δέχομαι κόσμο καὶ ἄλλωστε γιατί νὰ ἔρθει κάποιος σὲ ἐμένα, τί συμβουλὲς νὰ τοῦ δώσω… ἐγὼ εἶμαι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος… προσεύχομαι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, ὅπως κάνει ἡ Εκκλησία μας.

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου-Κυριακή Πεντηκοστής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-5-2015

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
«Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας…»

Εκπομπές Ημερήσιου Προγράμματος του Ραδιοφώνου
«ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ» 6:00 - 24:00

   Διεύθυνση ραδιοφώνου:   

    6:00       Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών
                   Εθνικός Ύμνος
                 Θεία Λειτουργία
                 Θεία Ευχαριστία
                 Καταβασίες Πεντηκοστής _Φώτιος Κετσετζής
                 Απόστολος Πεντηκοστής
  9:15        Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__Ομιλία εις την Αγία Πεντηκοστή_Αγ. Ιωάννου του                         Χρυσοστόμου
10:00        Ηχητικό Αγιολόγιο
10:10       Δημ. Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας_Πεντηκοστή Α΄
11:00       Αρχ. Σάββας ΑγιορείτηςΟμιλία εις την Αγία Πεντηκοστή_Αγ. Ιωάννου του                              Χρυσοστόμου
12:00       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__ Η θέωση του ανθρώπου
14:00       Π. Αθ. Μυτιληναίος_Η παγκοσμιοποίηση είναι η άρνηση της Πεντηκοστής
14:10       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_ Η καθαρότητα ως προϋπόθεση για να δούμε τον Χριστό
15:00       Ηχητικό Αγιολόγιο
15:15       Οδοιπορικό στα Ιεροσόλυμα
16:10      Δημ. Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας_Πεντηκοστή Α΄
17:00      Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης_Ομιλία εις την Αγία Πεντηκοστή_Αγ. Ιωάννου                               του Χρυσοστόμου
18:30      Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης_Η φανέρωση και η διανομή του
                Αγίου Πνεύματος_Αγ. Γρ. Παλαμά
19:30..............
 ……………………………………………………………………

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ…
                   ------------------------------------------------------------------
                 *Μεταξύ των εκπομπών μεταδίδονται Βυζαντινοί ύμνοι

Σάββατο 30 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΑΒΒΑΤΟ 29/30-5-2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΑΒΒΑΤΟ  29/30-5-2015

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΆΛΩΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ_1453
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 562 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
«Πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θάναι…»


Εκπομπές Ημερήσιου Προγράμματος του Ραδιοφώνου
«ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ» 6:00 - 24:00

   Διεύθυνση ραδιοφώνου:   

 6:00        Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών
                Εθνικός Ύμνος
                Θεία Λειτουργία
                Θεία Ευχαριστία
  8:30       Ηχητικό Αγιολόγιο  
  9:30       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__ Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού_ΙΗ΄
10:15       Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας_Μέρος 24ο
10:30       Π. Θεοδ. Ζήσης-Το μεγαλείο του Βυζαντίου_Αφιέρωμα στην Πτώση της Κωνσταντινουπόλεως
11:40       Παπα- Φώτης Λαυρεώτης, ο δια Χριστόν σαλός της Λέσβου-Αφιέρωμα της Πειραϊκής Εκκλησίας
12:40       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_ Το Άκτιστο Φως_2
14:30       Π. Θεοδ. Ζήσης- Αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
                Θρήνος της Πόλης_ Παραδοσιακό
15:45       Π.Στ. Αναγνωστόπουλος_Σημεία των καιρών_ Ε
16:45       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__Οι πέντε δυνάμεις της ψυχής         
17:45       Π. Αθ. Μυτιληναίος_Πρέπει να φοράμε μαύρα, όταν πεθαίνει κάποιος συγγενής;
18:15       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_Η επίδραση της ζωής  των γονέων στα παιδιά τους
19:15       Σεβασμ. Μητροπ. Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ_Οι κεκοιμημένοι
20:00       Ηχητικό Αγιολόγιο
20:30       Δημ. Παναγόπουλος_ Ελέησόν με  ο Θεός   
21:45       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_Ταπείνωση
22:30       Παρακλητικός κανόνας στην Παναγία τη Γλυκοφιλούσα
23:15       Απόδειπνο-Χαιρετισμοί της Παναγίας   
24:00       Έναρξη Νυκτερινού Ραδιοφώνου με επιλεγμένες εκπομπές από το Ημερήσιο  Πρόγραμμα

                              *Μεταξύ των εκπομπών μεταδίδονται Βυζαντινοί ύμνοι

***
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
θα μεταδοθεί σε επανάληψη και το Σάββατο 30-5-15  
              

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 27/28-5-2015ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  27/28-5-2015 

*Αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο*
  
Εκπομπές Ημερήσιου Προγράμματος του Ραδιοφώνου
«ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ» 6:00 - 24:00

   Διεύθυνση ραδιοφώνου:   

 6:00       Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών
              Εθνικός Ύμνος
                Θεία Λειτουργία
                Θεία Ευχαριστία
  8:30       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__ Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού_ῘΖ΄
  9:30       Άγιος Ιωάννης  ο Ρώσος_Αφιέρωμα
10:00       Γερ. Εφραίμ Αριζόνας_Πόνος και δάκρυ
10:30       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_Αντιμετώπιση της κατάθλιψης
11:30       Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας_Μέρος 24ο
12:00       Δημ. Παναγόπουλος_ Ελέησόν με  ο Θεός 
13:00       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__Γιατί χάνουμε τη χαρά μας
14:00       Π. Αθ. Μυτιληναίος_Πόλεμος Αρμαγεδώνος_΄Εβδομη φιάλη-Μέγας σεισμός
15:00       Π.Στ. Αναγνωστόπουλος_Σημεία των καιρών_ Δ΄ ΄
16:45       Συγκλονιστική ιστορία από τον Γέροντα Εφραιμ Κατουνακιώτη_ Η προσευχή   του Ιησού από τον όσιο Γέροντα
17:15       Η ζωή του Αγ. Ιωάννη του Ρώσου
17:30       Αρχ. Σάββας Αγιορείτης_Αντιμετώπιση της κατάθλιψης
18:30       Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος_Ᾱφιέρωμα
19:00       Σεβασμ. Μητροπ. Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ_Η βίωση της κατά Χριστόν πτωχείας
20:00       Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης__Ταπείνωση και νήψη για την αντιμετώπιση των παγίδων του εχθρού
21:00       Ηχητικό Αγιολόγιο
21:30       Αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο
22:00       Παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο
23:00       Απόδειπνο-Χαιρετισμοί της Παναγίας
24:00       Έναρξη Νυκτερινού Ραδιοφώνου με επιλεγμένες εκπομπές από το Ημερήσιο  Πρόγραμμα

                              *Μεταξύ των εκπομπών μεταδίδονται Βυζαντινοί ύμνοι
***
Το πρόγραμμα της Τετάρτης
θα μεταδοθεί σε επανάληψη και την Πέμπτη 28-5-15