Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Αφήστε με να σας ανοίξω την καρδιά μουΣας έδωσα τα νιάτα μου,
                                             δεν θα σας φορτώσω 
                                         και τα γηρατειά μου...


  
 


Όσοι ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού,
 δεν  υστερούν σε τίποτα
 από αυτούς που θαυματουργούν!
Μ ι κ ρ ό ς  Ε υ ε ρ γ ε τ ι ν ό ςΚυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Το φίδι βλάπτει συνήθως αυτόν που το ζεσταίνει και το σώμα μολύνει με την ηδονή αυτόν που το πολυφροντίζει.

  Λόγος  που  ωφελεί  την  ψυχή  και  σώζει  

Μικρή Φιλοκαλία

(Κεφάλαια 32-39)  από  τα 203 συνολικά)


    Οσίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου

32. Θα έπρεπε να αποφεύγουμε την πολλή οικειότητα και το πολύ θάρρος με τους άλλους όπως το δηλητήριο του φιδιού που λέγεται ασπίδα, και τις πολλές επαφές με τους ανθρώπους σαν φίδια και οχιές, επειδή αυτά μπορούν να οδηγήσουν πάρα πολύ γρήγορα την ψυχή σε λησμοσύνη του εσωτερικού πολέμου και να την κατεβάσουν χαμηλά απ’ την ουράνια χαρά, που πηγή της έχει την καθαρότητα της καρδιάς.

Είναι δηλαδή η καταραμένη λήθη το αντίθετο της προσοχής, όπως το νερό είναι το αντίθετο της φωτιάς˙ και είναι εχθρός της δυνατός κάθε ώρα και στιγμή.

Γιατί από τη λήθη καταντούμε σε αμέλεια, από την αμέλεια στην καταφρόνηση και την τεμπελιά και σε άτοπες επιθυμίες.

Και έτσι γυρίζουμε πάλι πίσω, όπως ο σκύλος στο ξέρασμά του.

Ας αποφύγουμε λοιπόν την πολλή οικειότητα σαν θανατηφόρο δηλητήριο.

Το κακό απόχτημα της ψυχής που λέγεται λήθη και όσα προέρχονται απ ‘ αυτήν τα θεραπεύει η με πολλή ακρίβεια φύλαξη του νου και η συνεχής επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε (πρβλ. Ιω. ιε’ 5).

33. Δεν μπορεί, και ούτε άλλωστε είναι δυνατό, να γίνουμε φίλοι με το φίδι και να το βάλουμε στον κόρφο μας.
Δεν μπορούμε να καλοπιάνουμε με κάθε τρόπο και να φροντίζουμε το σώμα μας και να το αγαπούμε (χωρίς φυσικά να το στερούμε τα αναγκαία για τη συντήρησή του) και να φροντίζουμε ταυτόχρονα και την ουράνια αρετή. 

Το φίδι βλάπτει συνήθως αυτόν που το ζεσταίνει και το σώμα μολύνει με την ηδονή αυτόν που το πολυφροντίζει.

Για όσα φταίει, ας το μαστιγώνουμε αλύπητα. Σαν πιωμένος δραπέτης δούλος, ας γνωρίζει μαστιγωτή του τον Κύριο. Ας μην περνάη τον καιρό του στα καπηλειά και ας μην αγνοή την αφέντισσά της και την άφθαρτη νοικοκυρά της (δηλ. την ψυχή)  η φθαρτή λάσπη και δούλη και νυχτερινή (δηλ. η σάρκα).

Ως τη στιγμή που θα φεύγης απ’ τον κόσμο αυτόν μη πάρης θάρρος και μην έχης εμπιστοσύνη στη σάρκα σου.

Ο λόγος του Θεού λέει˙ «το θέλημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν˙ τω γαρ νόμω του Θεού ουχ υποτάσσεται (το θέλημα της σάρκας αποτελεί έχθρα εναντίον του Θεού, γιατί δεν υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού – Ρωμ. η
’ 6-7). Και αλλού λέει˙ «η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος – Γαλ. ε’ 17). «Οι δε εν σαρκί όντες Θεώ αρέσαι ου δύνανται. Ημείς δε ουκ εσμέν (στο κείμενο της Γραφής: υμείς δε ουκ εστέ) εν σαρκί, άλλ’ εν πνεύματι» (όσοι ζουν σαρκικά δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εμείς όμως δεν είμαστε καλεσμένοι να ζούμε σαρκικά, αλλά πνευματικά – Ρωμ. η’ 8- 9).

34. Έργο της φρονήσεως είναι να κινή πάντα το θυμικό της ψυχής σε συμπλοκές του εσωτερικού αγώνα και σε αυτομεμψία.

 Έργο της σοφίας είναι να κινή το λογικό μέρος της ψυχής σε ακριβή και επιμελημένη νήψη και πνευματική θεωρία.

Έργο της δικαιοσύνης είναι να κατευθύνη το επιθυμητικό της ψυχής προς την αρετή και τον Θεό.

Έργο, τέλος, της ανδρείας είναι να κυβερνάη και να έχη κάτω από τον έλεγχό της τις πέντε αισθήσεις για να μη μολύνεται ο μέσα μας άνθρωπος, δηλαδή η καρδιά μας, δια μέσου τους και ο έξω μας άνθρωπος, δηλαδή το σώμα μας.

35. «Επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού» (Ψαλμ. ξζ’ 35), η μεγαλοπρέπεια δηλαδή του Θεού φανερώνεται σε νου που βλέπει στο βαθμό που μπορεί το κάλλος της δόξας του ίδιου του Θεού. «Και η δύναμις αυτού εν ταις νεφέλαις» (Ψαλμ. ξζ’ 35) η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται σε ψυχές φωτόμορφες, που βλέπουν τα πρωινά αυτόν που κάθεται στα δεξιά του Πατρός (Πράξ. ζ’ 55) να τις λούζη στο φως του, όπως ο ήλιος που ρίχνει τις ακτίνες του σε καθαρά σύννεφα. Αυτή η φωτιστική του δύναμη τον κάνει να είναι αξιαγάπητος.

36. Όταν κάποιος αμαρτήση, λέει η Αγία Γραφή, χάνει τη μεγάλη του αρετή. 

Και ο νους που αμαρτάνει χάνει τα θεία του πιοτά
 και τις θείες του τροφές. 

37. Δεν είμαστε πιο δυνατοί από τον Σαμψών. Δεν είμαστε πιο σοφοί από τον Σολομώντα. Δεν έχουμε πιο μεγάλη θεογνωσία από τον Δαβίδ. Δεν αγαπούμε τον Θεό περισσότερο από τον κορυφαίο απόστολο Πέτρο. Ας μη δείχνουμε λοιπόν εμπιστοσύνη και θάρρος στον εαυτό μας. Λέει άλλωστε η Γραφή, ότι «όποιος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του θα πέση και το  πέσιμό του θα είναι τρομερό» (πρβλ. Ιώβ ιη’ 12).

38. Ας μάθουμε από τον Χριστό την ταπεινοφροσύνη,
     από τον Δαβίδ την ταπείνωση
    και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν
    αλλά ας μην απελπιζώμαστε, όπως ο Σαμψών,
   ο Ιούδας και ο σοφώτατος Σολομών.

39. Ο διάβολος «ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (σαν λιοντάρι που βγάζει άγρια κραυγή περπατάει ζητώντας ποιον να καταπιή – Α’ Πέτρ. ε’ 18) με όλα τα στρατεύματά του.

Ας μη μένη λοιπόν αργή ποτέ η καρδιακή προσευχή και νήψη, η αντίρρηση και η ευχή στον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας.

..........................................................................................

Α ν ώ τ ε ρ η  β ο ή θ ε ι α   α π ό   ά λ λ ο ν
ε κ τ ό ς  α π ό   τ ο ν  Ι η σ ο ύ   δ ε ν   θ α   β ρ η ς   σ ε
 ό λ η   σ ο υ   τη   ζ ω ή.
......................................................................

Γιατί μόνο ο ίδιος ο Κύριος γνωρίζει ως Θεός τις πανουργίες, τα τεχνάσματα και τα δόλια σχέδια των δαιμόνων.

40. Η ψυχή λοιπόν ας στηρίζη το θάρρος της στον Χριστό και ας τον παρακαλή και να μη δειλιάζη καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο τον φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, τον δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Περιληπτική προσέγγιση του κειμένου  με επεξηγηματικά σχόλια  

~ Ο Όσιος Ησύχιος συνεχίζει τις ψυχοφελεις νουθεσίες του προτρέποντας να αποφεύγουμε τη μεγάλη οικειότητα με τους άλλους, όπως αποφεύγουμε το θανατηφόρο δηλητήριο του φιδιού. Οι πολλές  συναναστροφές με τους άλλους και οι χωρίς μέτρο και διάκριση ανθρώπινες επαφές απορροφούν την προσοχή του νου μας με αποτέλεσμα να μας ρίχνουν στην καταραμένη λήθη, την αμέλεια, και την τεμπελιά, ώστε να παραμελούμε τον εσωτερικό μας αγώνα. 
~ Γι΄αυτό οι πατέρες θεωρούν καλό να κρατάμε αποστάσεις και ισορροπίες στις σχέσεις μας με τους άλλους χωρίς αυτό να σημαίνει έλλειψη αγάπης. Μπορούμε να τους αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς αλλά να μην αφοσιωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις ανθρώπινες συναναστροφές παραμελώντας τα πνευματικά.
~ Από τον κίνδυνο της λήθης γλιτώνουμε με τη φύλαξη του νου και τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Ιησού.
~ Όπως το φίδι βλάπτει αυτόν που το ζεσταίνει στον κόρφο του έτσι και το σώμα μολύνεται με την ηδονή της φιλαυτίας από τις πολλές φροντίδες και παροχές μας. Συνεπώς η εγκράτεια μαζί με την άσκηση και τη νηστεία είναι αναγκαία όπλα για την πνευματική πρόοδο του πιστού.
~ Μέχρι την ώρα του θανάτου οφείλουμε να μην στηριζόμαστε στο σώμα και στη σάρκα. Δεν γίνεται να αγαπάμε πολύ το σώμα μας και συγχρόνως να επιδιώκουμε ουράνιες αρετές. Ο λόγος του Θεού λέει πως το θέλημα της σάρκας, δηλαδή η καλοπέραση, οι τρυφές και οι σαρκικές απολαύσεις λογίζονται ως έχθρα προς τον Θεό.
Φρόνηση, σοφία, δικαιοσύνη, ανδρεία: Οι αρετές που οδηγούν τα μέρη της ψυχής στην αυτομεμψία, στην αρετή,  στη νήψη και την πνευματική θεωρία, στον Θεό.
~ Η ψυχή που αμαρτάνει χάνει τις θείες αρετές και δωρεές, χάνει την πνευματική της τροφοδοσία από τον ουρανό, αναφέρει η Αγία Γραφή.
~ Φέρνει ο όσιος ως παράδειγμα  μεγάλα πνευματικά αναστήματα, που παρά τα ύψη των αρετών τους δεν απέφυγαν την πτώση: τον Σαμψών για τη δύναμή του, τον Σολομώντα για τη σοφία του, τον Δαβίδ για τη θεογνωσία του τον Πέτρο για την αγάπη του στον Κύριο. Γι΄αυτό συμβουλεύει να μη δείχνουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας γιατί θα πέσουμε και το πέσιμο θα είναι τρομερό.
~ Από τους μεγάλους αυτούς άνδρες ας διδαχτούμε την ταπείνωση και τα δάκρυα και ας μην απελπιζόμαστε, γιατί ο πονηρός ως "λέων ωρυόμενος", σαν λιοντάρι μανιασμένο δηλαδή, ζητάει ποιον να καταπιεί. Και αντιμετωπίζεται μόνο με τη συνεχή καρδιακή προσευχή του Ιησού Χριστού μας, με την αντίρρηση και τη νήψη.
~ Ανώτερη βοήθεια σε όλη τη ζωή μας δεν θα βρούμε από άλλον κανέναν, εκτός από τον Χριστό μας που είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τα δόλια τεχνάσματα του πονηρού.
~ Η ψυχή λοιπόν ας μην δειλιάζει, ας μην την κυριεύει ο φόβος γιατί δεν πολεμάει μόνη της αλλά με σύμμαχο τον βασιλιά Ιησού μας. Και η αγάπη του Θεού έξω βάλει τον φόβο.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Η "Γιόγκα" είναι ἀπολύτως ἀσυμ­βί­βα­στη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν» επισημαίνει η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλλάδος.

Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα: «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό 17 Νοέμβριος 2015.

PraktikaDLΠορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα: «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!»
πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦμετὰ τοῦ ἀντιαιρετικοῦ  της Γραφείου
στὶς 14 Νοεμβρίου 2015 στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Πεύκης.

1.  Ἡ Γιόγκα δέν εἶναι ἁπλή γυμναστική, ἤ μέθοδος χαλαρώσεως, δέν εἶναι ἐπιστήμη, δέν εἶναι ἡ φωτεινή πλευρά τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι τρόπος ἀποβολῆς τοῦ ἄγχους, δὲν εἶναι μέθοδος σωματικῆς εὐεξίας.
Ἡ γιόγκα εἶναι ἕνα ὑπαρξιακὸ σύστημα, ποὺ βασίζεται στὴ φιλοσοφία τῆς Ἀνατολικῆς πνευματικότητας, συμπλέκεται  μὲ τὸν Δυτικὸ ἀποκρυφισμὸ, τήν μαγεία, τήν ἀστρολογία,  καὶ σήμερα μὲ τὸ σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου. Ὁ διαλογισμός, εἶναι μία διαδικασία σταδιακῆς αὐτο-ύπνωσης μέσῳ τῆς φαντασίας. Θεμελιώνεται στόν ἀπόλυτο μονισμό καί στήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου.Ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀπό τήν χριστιανική προσευχή. Ἐκεῖνο πού σέ φέρνει στά κέντρα τῆς γιόγκα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη της συνειδητότητάς σου, δηλ. ἡ προσπάθεια αὐτοεξελίξεως μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἀπορρόφηση στήν ἀπρόσωπη «ἀνεκδήλωτη θεότητα». Πρόκειται γιά ἐκμηδένιση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὁ διαλογιζόμενος ἐπιδιώκει ταύτιση μέ τόν θεό τῆς ἰνδουϊστικῆς πίστεως. Ὁ προσευχόμενος ἀποζητᾶ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία μέ τόν Θεό πού δέν εἶναι ἀπορρόφηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλά  ἀνύψωσή του στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, χωρίς καμμία σύγχυση.  
PVasKokolakisἩ γιόγκα εἶναι ἐπίσης λατρευτικὴ πρακτικὴ - μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωση τοῦ ἀσκούμενου μὲ τοὺς ἰνδικοὺς θεούς. Ἡ λέξη Yoga προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη "yug", ὅπου στὰ σανσκριτικὰ σημαίνει " ζεύξη - ἕνωση" τοῦ ἄτμαν - ψυχῆς μὲ τὴν θεϊκὴ ἄμορφη ὕπαρξη Βράχμαν. Ἑπομένως, ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Γιόγκα εἶναι καθαρὰ θρησκευτικός, νὰ ὁδηγήσει τὸν γιόγκι στή λύτρωση ἀπό τήν σαμσάρα (διαδικασία μετενσαρκώσεων) πού εἶναι ἀπολύτως μή χριστιανική.
Ἡ γιόγκα δέν εἶναι τέχνη ζωῆς ἀλλά εἶναι τέχνη θανάτου.Ἀναπτύχθηκε, ὅπως ἀποκαλύπτουν γιόγκι ἀπό τήν Ἰνδία, ὡς μία τεχνική, γιά νά πεθαίνουν ἀνώδυνα οἱ ἡλικιωμένοι.
2. Γιά τήν γιόγκα ὁ Θεός δέν εἶναι πρόσωπο, ἀλλά εἶναι μία ἀπρόσωπη συμπαντική ὑπερσυνειδητότητα, εἶναι μία ἐνέργεια.
Ἡ ψυχή, τό ἄτμαν, θά πρέπει νά σβήσει ὅπως μία σταγόνα στόν ὠκεανό τοῦ Μπράχμαν, τῆς παγκόσμιας ὑπερσυνειδητότητας, αὐτῆς τῆς ἐνέργειας πού, μιλώντας τή γλῶσσα, ἄς ποῦμε, τήν Δυτική, θά τήν ὀνομάζαμε «θεό».
Στή Γιόγκα ταυτίζουν τὸν Χριστὸ μὲ τὸν Ράμα καὶ τὸν Κρίσνα ἢ μὲ τὴν «παγκόσμια συνειδητότητα», ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Ἰνδουϊσμὸ ὑπάρχει μέσα στὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. Ταυτίζουν τὸν διαλογισμὸ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη προσευχή, τὴ χορτοφαγικὴ διατροφὴ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη νηστεία, τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό, τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ τὶς δοξασίες τῆς Γκιτᾶ κ.ἄ. βιβλίων, ὥστε νά προκαλοῦν σύγχυση μέχρι καί ἄρνηση τῆς μοναδικότητας τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἀκατανόητα. Ὁπότε ὁ ἀσκούμενος στὴ γιόγκα μένει ἀθωράκιστος ἔναντι τῆς δαιμονικῆς δράσεως.
3. Ὁ ἀσκούμενος μέ συνέπεια γιά μεγάλο διάστημα στή γιόγκα φθάνει σέ βαθμό νά μήν ἀντιλαμβάνεται χρῶμα,  ὀσμή, ἦχο, ἁφή, οὔτε τὸν ἑαυτό του, οὔτε κανέναν ἄλλο. Τὸ πνεῦμα του «ἐλευθερώνεται» -σύμφωνα μὲ τὴν ἔκφραση τῶν μυημένων - ἀπὸ τὴ μνήμη καὶ τὴ λήθη. Αὐτή ἡ ἀπώλεια συνειδήσεως θεωρεῖται ἐπίγνωση, φωτισμός!
Δημοσιεύματα ἀναφέρουν σοβαρὰ ὀρθοπεδικὰ καὶ ψυχιατρικὰ προβλήματα. Ὀρθοπεδικά, λόγῳ τῶν ἐντελῶς ἀφύσικων γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα στάσεων τῆς Γιόγκα. Ψυχιατρικά, ἐξαιτίας τῆς ἀσυναρτησίας τῶν ἐπικλήσεων διαλογισμοῦ,  κυρίως δὲ ἀπό τίς δαιμονικές ἐπιρροές. Στὴν Ψυχιατρική, μάλιστα, συναντᾶμε πλέον τὸν νέο ὅρο «σύνδρομο κουνταλίνι». Τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ψυχικὴ ὑγεία παραδέχονται ἀναγνωρισμένοι δάσκαλοι τῆς γιόγκα, ὁπότε θὰ ἦταν ἀφροσύνη ἐκ μέρους μας νὰ τὶς ἀγνοήσουμε.
Οἱ διάφορες τεχνικὲς τῆς Γιόγκα δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἀντίθετα ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μαγείας(¨μάντρας¨, δηλ. μαγικές συλλαβές καί ¨σίντις¨, δηλ. παραφυσικές καταστάσεις καί ἀσυνήθιστα φαινόμενα, πού πραγματοποιοῦνται  σέ προχωρημένο στάδιο, ὅπως διόραση, τηλεπάθεια,  αἰώρηση,  ὑλοποιήσεις,  ἐξωσωματική προβολή κ.ἄ) τῆς ὁποίας οἱ ἐπιδράσεις ποικίλλουν.
4. Ἡ «Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου», ποὺ πολεμᾶ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθοδοξία μας, κατακλύζει τὴν χώρα μας μὲ τὴν προβολὴ τῆς Γιόγκα γιὰ νὰ παραπλανήσει μὲ τὸ δαιμονικὸ δόγμα πὼς οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο σκοπό.
Ἐμεῖς ὅμως ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δέν ξεχνᾶμε τοὺς λόγους τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη:  «Ἀγαπητοὶ, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον» (Α΄ Ιω 4, 1), «οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν» (Α΄ Ιω 5, 20-21).
Εἶναι πεποίθηση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί συνόλου τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ θεοί τῶν ἄλλων θρησκειῶν εἶναι Δαίμονες.
Ὅπως λέει κι᾿ ὁ προφήτης Δαβίδ, πίσω ἀπό τούς θεούς τῶν ἐθνῶν κρύβονται δαιμόνια.
Στὸ Δευτερονόμιο διαβάζουμε «παρώξυνάν με ἐπ' ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με˙ ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ» Δηλαδή: «Μὲ θύμωσαν καὶ μὲ πίκραναν (οἱ Ἑβραῖοι) μὲ τοὺς ξένους καὶ συχαμεροὺς θεούς τους. Στὰ  δ α ι μ ό ν ι α  θυσίασαν κι ὄχι στὸν Θεό».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀποτρέποντας τούς χριστιανούς νά συμμετέχουν στήν βρώση εἰδωλοθύτων θά μᾶς πεῖ « Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων, οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων» (Α' Κορ. 10, 20-21).
Ὁ ὅσιος Παΐσιος λέει χαρακτηριστικά γιά τήν Γιόγκα: «ὅσοι ἀσχολοῦνται μ᾿ αὐτά, δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο, δέχονται δαιμονικές ἐπιδράσεις καί καταστρέφονται»...
Ὁ γέρων Σωφρόνιος παρατηρεῖ: «Μετά τήν ἐκ νέου εἰς Χριστόν στροφήν μου, ἡ ¨ἀνατολική¨ ἐμπειρία μου, - ἐννοεῖ τήν ἄσκηση Γιόγκα καί διαλογισμοῦ - ...ἐφάνη εἰς τό πνεῦμα μου ὡς τό πλέον φοβερόν ἔγκλημα κατά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ».
Ἡ ἐνασχόληση ἑπομένως μὲ τὴν Γιόγκα εἶναι ἄρνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
5.  Εἶναι ἀπαράδεκτο νά παραπλανῶνται ἀνύποπτοι ἄνθρωποι, καί κυρίως νέοι, στούς ὁποίους παρουσιάζεται ἡ Γιόγκα ὡς μία δῆθεν γυμναστική ἤ ὡς μία ἐπιστήμη. Τὸ νὰ ἀποσυνδέει κανεὶς τὴ Γιόγκα ὡς τεχνικὴ χαλαρώσεως ἀπὸ τὴν ἰνδουϊστικὴ πίστη, εἶναι σὰ νὰ πιστεύει ὅτι διαχωρίζεται τὸ μυϊκὸ ἀπὸ τὸ νευρικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ καθένας βεβαίως εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀσπασθεῖ τὸν Ἰνδουισμό, τὸν Βουδισμὸ καὶ τὶς ὅποιες θρησκευτικὲς πρακτικὲς θέλει, ἀλλὰ ἐν γνώσει του καὶ ὄχι πλανώμενος. Καὶ ὁπωσδήποτε γνωρίζοντας ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι δὲν ὁδηγοῦν στὸ Θεό.
Ἡ παρουσίαση τῆς Γιόγκα ὡς μορφῆς γυμναστικῆς καὶ ὡς ἐναλλακτικῆς θεραπείας καὶ ἡ ἀπόκρυψη τῆς θρησκευτικῆς σημασίας της, ἀποτελεῖ ἀπατηλὸ, μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολὴ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν χριστιανῶν καὶ στοιχειοθετεῖ τὸ ἀδίκημα τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ, ὅπως αὐτὸ ὁρίζεται στὸ νόμο 1363/1938 καὶ στὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος. Ἡ εἰσβολή της στὰ σχολεῖα, ὅπως συμβαίνει μέ τήν Yogakids International, εἶναι ἀντίθετη μὲ τὰ ἰσχύοντα κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀντιπαιδαγωγικὴ καί ἀκατάλληλη γιά παιδιά.
Ὡς ἐκ τούτου ἡ ποινικὴ Δικαιοσύνη μπορεῖ καί πρέπει νά κινηθεῖ ἐναντίον ὅσων χρησιμοποιοῦν τὴ μέθοδο τῆς Γιόγκα γιά νά μυήσουν μαθητές στὰ ἀποκρυφιστικὰ δόγματα τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καὶ τοῦ βουδισμοῦ. Οἱ γονεῖς ἔχουν  κάθε λόγο γιά καταγγελίες κατά διευθυντῶν καί διευθύνσεων ἤ τουλάχιστον ἔχουν ἠθικό χρέος νά παρεμβαίνουν ἐνημερωτικά στούς συλλόγους γονέων.
6. Ἡ ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά μας ἔχει ὡς κέντρο τὴν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία, τὴν ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Κυρίου μας, διὰ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι συγκροτεῖται καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτά μᾶς δίδαξαν οἱ ἅγιοί μας.
Ἡ Ἐκκλησία δέν ὑποχρεώνει κανέναν νά ἀκολουθήσει τόν δικό της δρόμο, ἀλλά ἔχει χρέος νά ἐνημερώνει, νά ποιμαίνει, νά προειδοποιεῖ, νά ἐπισημαίνει, νά προστατεύει, νά ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θέλει πάντας ἀνθρώπους  σωθῆναι. ( Α΄Τιμ. β΄,4).
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλλάδος ἐπισημαίνει ξεκάθαρα στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι: «ἡ "Γιόγκα" ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ δὲν ἀποτελεῖ "εἶδος γυ­μνα­στι­κῆς».  Ὡς ἐκ τούτου ἡ "Γιόγκα" τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμ­βί­βα­στη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν».
7. Ὕστατο πόρισμά μας: Ἔστω καί ἄν ὁ Ἕλληνας πολίτης δέν ἔχει ἀπολύτως ὀρθόδοξη συνείδηση, συνιστοῦμε νά μήν μπλέξει στά δίχτυα τῆς Γιόγκα γιατί δέν ξέρει ποῦ θά τόν ὁδηγήσει.

Ηλεκτρονική ενημέρωση από:
Βιργινία Φωκά Πατρικιουκίου
-----------------------------------
Δείτε επίσης: 

Προσοχή! "Μπουτάρειος" δωρεάν μάθημα ΓΙΟΓΚΑ στά παιδιά τῆς Ἄνω Πόλης! Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τί κάνει; 

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2015/11/blog-post_671.html


http://hristospanagia3.blogspot.gr/2015/11/blog-post_671.html


Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Αδύνατον να καθαρίσουμε την καρδιά μας από εμπαθή νοήματα και να διώξουμε τους νοητούς εχθρούς χωρίς συχνή επίκληση του Ιησού.

  Λόγος  που  ωφελεί  την  ψυχή  και  σώζει  

Μικρή Φιλοκαλία

(Κεφάλαια 27,28,29,30,31  από  τα 203 συνολικά)

    Οσίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου


27. Τύπος και υπόδειγμα της καρδιακής ησυχίας, φίλε μου - αν θέλης να αθλήσης πνευματικά - ας σου είναι πάντα το μικρό ζωύφιο που λέγεται αράχνη. Διαφορετικά δεν θα ησυχάση ο νους σου έτσι που πρέπει. Και εκείνη μεν, η αράχνη, κυνηγάει μικρές μύγες, εσύ όμως, αν ησυχάζης σαν κι αυτήν δοκιμάζοντας κόπο και πόνο στην ψυχή σου, δεν θα πάψης να σκοτώνης πάντα τα βαβυλώνια νήπια, δηλαδή τους κακούς λογισμούς στην αρχή τους. Για τον φόνο αυτόν μακαρίζεσαι από το Άγιο Πνεύμα που μιλάει με το στόμα του Δαβίδ (Ψαλμ. ρλς’ 9).

28. Όπως δεν είναι δυνατόν να φανή η Ερυθρά Θάλασσα στο ουράνιο στερέωμα ανάμεσα στ’ αστέρια και όπως δεν είναι δυνατόν να μην αναπνέη ο άνθρωπος που περπατάει στη γη τον αέρα που είναι γύρω του, έτσι δεν είναι δυνατόν να καθαρίσουμε και την καρδιά μας από εμπαθή νοήματα και να διώξουμε τους νοητούς εχθρούς απ ‘ αυτήν χωρίς συχνή επίκληση του Ιησού.

29. Αν μένης στην καρδιά σου με φρόνημα ταπεινό, με μνήμη θανάτου, με αυτομεμψία, μα αντίρρηση και επίκληση του Ιησού και βαδίζης κάθε μέρα με τα όπλα αυτά την στενή μεν, αλλά πρόξενο χαράς και ευχάριστη οδό της διάνοιας έχοντας νήψη, θα φτάσης σε άγιες θεωρίες αγίων.

Και θα σε φωτίση για να κατανοήσης βαθειές μυστικές αλήθειες ο Χριστός, στον οποίον υπάρχουν «οι θησαυροί της σοφίας οι απόκρυφοι» (Κολοσ. Β’ 3) και «κατοικεί παν τα πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς» (Κολοσ. β’ 9).

Θα καταλάβης δηλαδή πως εκτός από τον Ιησού επιφοίτησε στην ψυχή σου και το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να βλέπη με ξέσκεπο πρόσωπο, δηλαδή άμεσα. Γιατί κανένας, λέει η Αγία Γραφή, δεν «λέγει Κύριον Ιησούν ειμή εν Πνεύματι Αγίω» (Α’ Κορ. ιβ’ 3), επιβεβαιώνοντας μυστικά με άλλα λόγια πως αυτός είναι ο ζητούμενος Χριστός.

30. Καλό είναι όμως να ξέρουν οι φιλομαθείς κι αυτό το πράγμα, ότι βέβαια οι φθονεροί δαίμονες συχνά μας κρύβουν και μας περιορίζουν τον πόλεμο, επειδή μας φθονούν οι απαίσιοι εξαιτίας της ωφέλειας, της γνώσεως και της αναβάσεώς μας στον Θεό.

Το κάνουν αυτό ακόμα με το σκοπό, αφού πάψουμε να ανησυχούμε να αρπάξουν τον νου μας και να μας ξανακάνουν να μην τον προσέχουμε.

Στόχος τους, που δεν παύουν να επιδιώκουν, και αγώνας τους είναι να μην αφήνουν την καρδιά μας να ζη προσεκτικά, επειδή ξέρουν τι λογής πλούτος συνάγεται στην ψυχή.

Όμως εμείς τότε ας προχωρούμε σε πνευματικές θεωρίες μνημονεύοντας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

 Και τότε ξαναγυρίζει ο πόλεμος στον νου. Μόνο σύμφωνα με το θέλημα του ίδιου του Κυρίου μας, για να μιλήσω έτσι, και με πολλή ταπείνωση να τα κάνουμε όλα αυτά.

31. Πρέπει βέβαια, εφόσον ζούμε σε κοινόβιο, να κόβουμε το κάθε μας θέλημα αυτοπροαίρετα και να υπακούμε με πρόθυμη διάθεση στον ηγούμενο. Και όταν ο Θεός έρχεται μέσα μας και γίνεται ένα μαζί μας, γινόμαστε κάπως ευκολοοδήγητοι και χωρίς δικό μας θέλημα. Πρέπει αυτό να το έχουμε σαν τέχνη μας για να μην ταραζώμαστε από την οργή και κινούμε το θυμικό μας παράλογα κι αντίθετα από τη φύση μας και βρεθούμε έτσι χωρίς θάρρος στον αόρατο πόλεμο.
Είναι συνηθισμένο γεγονός, όταν το θέλημά μας δεν το κόβουμε εμείς οι ίδιοι, να ξεσηκώνεται αυτό με οργή εναντίον αυτών που επιχειρούν να το κόψουν χωρίς εμείς να το θέλουμε.
Από αυτήν την αιτία επομένως κινείται και ο θυμός με άγρια γαυγίσματα και χάνει τη γνώση της πάλης που μόλις και μετά βίας και με κόπο πολύ μπόρεσε να αποκτήση.

Ο θυμός δηλαδή είναι φθαρτικός απ’ τη φύση του.

Αν μεν κινήται εναντίον λογισμών δαιμονικών, τους καταστρέφει ολοκληρωτικά. Αν όμως ταράζεται εναντίον ανθρώπων, καταστρέφει τους αγαθούς λογισμούς μέσα μας. Εν πάση περιπτώσει βλέπω πως ο θυμός είναι αιτία φθοράς κάθε είδους λογισμών είτε πονηρών είτε αγαθών, ανάλογα. Μας δόθηκε ως όπλο και τόξο από τον Θεό, αν δεν κατευθύνεται και προς τις δύο πλευρές. Πάντως αν ενεργεί διαφορετικά, είναι εξολοθρευτικός.

Έχω υπόψη μου παλιόσκυλα να καταστρέφουν 
τα πρόβατα το ίδιο όπως και οι λύκοι.

Μικρή Φιλοκαλία
Αρχιμ. Ευσεβίου
Έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

 Νοηματική προσέγγιση του έργου   

_ Ο όσιος Ησύχιος συστήνει τον αγώνα για την εξουδετέρωση των κακών λογισμών και μάλιστα εν τη γενέσει τους, όταν ακόμη δηλαδή βρίσκονται σε νηπιακή κατάσταση, όπως συμβαίνει με την αράχνη που σκοτώνει μικρές μικρές μύγες.

_ Όπως δεν γίνεται να κινούμαστε πάνω στη γη χωρίς να αναπνέουμε τον αέρα έτσι είναι αδύνατον  να καθαριστεί η καρδιά μας από εμπαθείς σκέψεις χωρίς τη συχνή καρδιακή επίκληση του Ιησού Χριστού.

_ Επαναλαμβάνει εδώ ο όσιος τα συστατικά της συνταγής που οδηγεί στις άγιες θεωρίες: Να βαδίζεις τη στενή αλλά ευχάριστη οδό της νήψης με ταπεινό φρόνημα, με μνήμη θανάτου, με αντίρρηση, αυτομεμψία και συνεχή επίκληση Χριστού. Τότε θα σε φωτίσει να γνωρίσεις τους μυστικούς θησαυρούς της σοφίας του.
_ Κίνδυνος υπάρχει βέβαια από τον πονηρό που σε κάνει να πιστεύεις πως κάλμαρε ο πόλεμος λόγω του φθόνου του για την πνευματική σου πρόοδο μέχρι να σου αρπάξει τον νου και  αφού επαναπαυτείς να σταματήσεις την προσοχή και φύλαξή του. Επειδή γνωρίζει τον πλούτο που μαζεύεται στην ψυχή μας θέλει να εμποδίσει την καρδιά μας να ζει προσεκτικά. 
Μόνο μνημονεύοντας το όνομα του Χριστού με πολλή ταπείνωση ο πόλεμος ξαναγυρίζει στον νου μας και τότε ενδεχομένως προχωράμε σε πνευματικές θεωρίες, εάν ο Θεός το επιτρέψει.
_ Ο θυμός είναι φθαρτικός από τη φύση του και αιτία φθοράς κάθε είδους λογισμών, βλαπτικών ή καλών. Δόθηκε ως όπλο από τον Θεό. Και για τα κοινόβια συστήνει ο όσιος την εκκοπή του θελήματος των μοναχών, διότι συνήθως εγείρεται ο θυμός, όταν χωρίς τη θέληση κάποιου επιχειρεί κάποιος άλλος να του κόψει το θέλημα. Εάν προκληθεί ο θυμός τότε χάνεται η γνώση της πάλης που με πολύ κόπο αποκτήσαμε. 
Μόνο όταν ο Θεός έρχεται μέσα μας και γίνεται ένα μαζί μας, γινόμαστε κάπως ευκολοοδήγητοι και χωρίς δικό μας θέλημα και γι΄αυτό χρειάζεται μεγάλη διάκριση και λεπτότητα και εκ μέρους του πνευματικού οδηγού στο πώς θα χειριστεί την κάθε ψυχή.
_ Συχνά, αναφέρει ο όσιος πως και τα σκυλιά που υποτίθεται πως φυλάνε το κοπάδι κομματιάζουν τα πρόβατα το ίδιο όπως και οι λύκοι.


 .  .................................................................................................                                          ..
Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
Για τον όσιο Ησύχιο γνωρίζουμε πως ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Φλεγομένης Βάτου, στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά. Από όσα έγραψε σώζεται μόνο το έργο που παραθέτουμε εδώ. Περιλαμβάνει διακόσια «κεφάλαια» και αναφέρεται στο βασικό πνευματικό θέμα της Νήψεως. Όσα καταθέτει στα πνευματικά κεφάλαια, που επακολουθούν, μαρτυρούν τη βαθιά πνευματική εμπειρία του οσίου μας και η συμπερίληψη του έργου αυτού στη Φιλοκαλία υπογραμμίζει επαρκώς, την κεφαλαιώδη σημασία που έχει και τη σπουδαιότητά του ως αντιπροσωπευτικού έργου της νηπτικής θεολογίας της Εκκλησίας μας.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ο  Α Ο Ρ Α Τ Ο Σ   Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  Τ Ω Ν  Δ Α Ι Μ Ο Ν Ω Ν
π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Ένας Γέροντας, θεωμένος, απαθής και κατά Θεόν ελεύθερος;

Στην καρδιά μου έχω τον Παράδεισο!Γέρων Αγάθων, καθηγούμενος Ιεράς Μονής 
Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ερώτηση: Γέροντα τι έχετε στην καρδιά σας;

 Απάντηση: Στην καρδιά μου έχω τον Παράδεισο.
Ζ ω,  β ι ώ ν ω,  ψ η λ α φ ώ,  κ υ ο φ ο ρ ώ,  
α π ο λ α μ β ά ν ω,  οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω
 κανένα πρόβλημα. 
Είμαι ή ρ ε μ ο ς,  γ ε μ ά τ ο ς, 
κ α λ υ μ μ έ ν ο ς,   α ν α π α υ μ έ ν ο ς,   χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ς, 
ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς μες στον Παράδεισο.

Ερώτηση: Ζείτε δηλαδή τον Παράδεισο;

Απάντηση: Ναι. Γι΄αυτό και δεν με απασχολεί τίποτα.

Ερώτηση: Πώς το πέτυχες αυτό;

Απάντηση: Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του αγίου μου πατρός, που είναι στην Αμερική (Εφραίμ της Αριζόνας).
 Όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. Περάσανε χρόνια για να καταφέρω αυτό το οποίο ζω σήμερα.

Ερώτηση: Πώς έγινε αυτή η αλλαγή.

Απάντηση: Η αλλαγή δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Περάσανε χρόνια. Έπεσα σηκώθηκα, έπεσα σηκώθηκα, έπεσα σηκώθηκα, έπεσα σηκώθηκα, έπεσα σηκώθηκα,έπεσα σηκώθηκα, έπεσα σηκώθηκα. . . .Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω αυτές τις λέξεις . . . . .

Αν δεν σπάσεις τα μούτρα σου δεν τριφτείς σαν λεμονόκουπα δεν μαθαίνεις. Γι΄αυτό είπαν οι πατέρες θα δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα. Με λόγια παχιά μπλα μπλα μπλα δεν γίνεται τίποτα.

Η Ορθοδοξία είναι βίωμα ψηλάφηση και όχι εγκεφαλική λειτουργία….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ