Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Είπε γέρων:

Είπε γέρων:

"Εάν κατά την ώρα της εργασίας της καθαρής προσευχής γεννηθεί κάποιο πνευματικό νόημα ή παρηγοριά, η οποία να προξενεί περισσότερη κατάνυξη στην καρδιά, τότε στο τέλος της προσευχής να το επαναφέρετε και να εντρυφήσετε σε αυτό περισσότερο".

Δεν υπάρχουν σχόλια :