Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου- Κουκουζέλης μοναχός Αγ. 'Όρους...Ἦχ. πλ.α΄