Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ

Σημ. :Η  γλαφυρή αυτή ομιλία περιλαμβάνει μία μαρτυρία για τον Άγιο Πορφύριο και όχι τον Άγιο Παϊσιο όπως εκ παραδρομής ασφαλώς έγραψε ο συντάκτης του τίτλου.