Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΠΕΝ ΜΟΝΑΧΟΣ.Ο ἁγιασμός μας δίνει προστασία καί ψυχοσωματική ὑγείαΕπίσης ακλυδώνιστη προστασία και ψυχοσωματική υγεία μάς δίνει και ό αγιασμός. Κάθε πρωί όταν είμαστε έτοιμοι, να πίνουμε από τρεις γουλιές, λέγοντας Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν.

 Κατόπιν να αλείφουμε με τον αγιασμό σταυροειδώς το πρόσωπό μας λέγοντας το «εις φωτισμόν ψυχής και σώματος».

Τα μάτια μας λέγοντας το «προς σε ήρα του οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν τω ουρανώ».

 Τα αυτιά μας αναφέροντας το «εις ακοήν πίστεως».

Τη μύτη μας λέγοντας το «εις οσμήν ευωδία πνευματικής».

Το στόμα μας λέγοντας το «το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και ή μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν».

Τον λαιμό μας με το «του υμνεί Σε και δοξάζειν εις  αιώνας».

Το στέρνο μας με το «εις ίασιν ψυχής και σώματος».

Τις παλάμες μας με το «αι χείρες σου έποίησαν με».

Τα γόνατά μας με το «του πορεύεσθε τα διαβήματά σου εις παν έργον αγαθόν».

Και, τέλος, τον αυχένα μας λέγοντας το «όστις θέλει οπίσω μου έλθείν, άπαρνησάσθω εαυτόν και αράζω τον σταυρόν αυτού και άκολουθήτω μοι». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ. ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ.
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/12/blog-post_309.html
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2018/01/blog-post_96.html