Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Γκλιγκόροφ, τ. πρόεδρος π. Γιουγκοσλαβίας, 1992: Δεν έχουμε καμία συγγένεια με τον Μ.Αλέξανδρο.

Φωτογραφία του Γεώργιος Παπαδόπουλος.