Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ὁ Χρυσός Κανόνας καί ἡ Ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς, Κυριακή Β΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σά...