Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

10. Πρός Ἐφεσίους, Κεφ.1, στ. 14, Ὁ «Ἀρραβῶνας» ... Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορεί...