Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Σημάδια θεϊκής παρηγορίαςπατερικες ευλογίες με λογια απλά

Μικρή πνευματική στήριξη 
 ΣΤΗ "ΜΕΓΑΛΗ" Τεσσαρακοστή

23. Σημάδια θεϊκής παρηγορίας
α. Όταν κανείς βλέπει τη φλόγα της ψυχής του να πλατύνεται γύρω από την ενδιάθετη πίστη και την αγάπη του Θεού, τότε ας γνωρίζει ότι φέρνει μέσα του τον Χριστό, ο οποίος ενεργεί την ανύψωση της ψυχής από τη γη και τα ορατά και ετοιμάζει την κατοικία της στους ουρανούς.
β.Όταν επίσης βλέπει την καρδιά του να γεμίζει από χαρά και να επιθυμεί με κατάνυξη τα ανέκφραστα αγαθά του Θεού, τότε ας γνωρίζει ότι μέσα του ενεργεί το Θείο Πνεύμα.
γ. Όταν πάλι αισθανθεί τον νου του να γεμίζει με άρρητα νοήματα της ουράνιας σοφίας, τότε ας γνωρίζει ότι ήδη είναι και ενεργείται η επιφοίτηση του Παρακλήτου στην ψυχή του, για να του φανερώσει τούς θησαυρούς της βασιλείας των ουρανών πού είναι κρυμμένοι μέσα του.
Και τότε ας φυλάει τον εαυτό του με επιμέλεια σαν παλάτι του Θεού και κατοικητήριο του Πνεύματος.

Άγιος Νικήτας Στηθάτος
__________________________

 Ν ο η μ α τ ι κ ή   π ρ ο σ έ γ γ ι σ η

Για να διαθέτουμε γνήσια πίστη χρειάζεται να καίει η φλόγα της αγάπης του Θεού στην ψυχή μας. Πίστη και αγάπη βρίσκονται σε σφιχτό εναγκαλισμό. Δε νοείται η μία χωρίς την άλλη. 

Η πίστη δεν είναι διανοητική ούτε λογική. Είναι πρωτίστως βιωματική.  Στην Ορθοδοξία βιώνουμε τον Θεό. Και αυτό το βίωμα είναι το ξεχείλισμα της αγάπης, η οποία αφενός εδράζεται στην πίστη αφετέρου εδραιώνει την πίστη μας. Πλέγμα αδιαχώρητο και αδιάλυτο. "Πρόσθες ημίν πίστιν Κύριε" ζητάμε από τον Θεό για να πλησιάσουμε την αγάπη Του.

Η φλόγα αυτή δεν είναι στατική. Αυξομοιώνεται ανάλογα με τον ζήλο μας. Μικραίνει και μεγαλώνει ανάλογα με τις πνευματικές μας επιδόσεις. 

Στην ευλογημένη περίπτωση που η φλόγα της θείας αγάπης φουντώνει ενισχύοντας αυτόματα και την ενδιάθετη πίστη του χριστιανού, ας γνωρίζουμε, τονίζει ο Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος, πως ο Χριστός ενεργεί για την ανύψωση της ψυχής αυτής από τη γη και τα ορατά πράγματα και της ετοιμάζει κατοικία στον ουρανό. 

Επίσης διακριτικό γνώρισμα θείας επισκέψεως και επενέργειας του Αγίου Πνεύματος είναι η ανέκφραστη χαρά που πλημμυρίζει την καρδιά του πιστού, ο οποίος επιθυμεί με αίσθημα κατάνυξης να γνωρίσει τα ανείπωτα αγαθά του Θεού, αν ο Θεός το επιτρέψει.

«Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί» (Λκ 17,20-21). Οι θησαυροί της είναι βαθιά θαμμένοι μέσα μας καταπλακωμένοι -θα λέγαμε- από τα ασήκωτα και ακάθαρτα φορτία των αμαρτιών μας - και πιο παραστατικά σαν μπαζωμένοι, κατά τον Άγιο Γέροντα Παϊσιο. 

Αποκαλύπτονται δε σε εκείνους που επιλέγει ο Θεός, οι οποίοι ζώντας με φόβο Θεού, προσευχή, καλό λογισμό, ταπείνωση και μυστηριακή ζωή αισθάνονται κάποτε τον νου τους να γεμίζει με τα άρρητα ρήματα της ουράνιας σοφίας. Τότε, λέγει ο Άγιος, η επιφοίτηση του Παρακλήτου Πνεύματος ενεργείται στις ψυχές αυτές, για να τους φανερώσει ουράνιους θησαυρούς και θεϊκά μυστήρια.

Τότε είναι που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ο αγωνιστής να φυλάει με πολλή επιμέλεια και προσοχή τον εαυτό του σαν να είναι παλάτι του Θεού και κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος.

Όπως ένα παλάτι φρουρείται για να προστατεύεται από πιθανούς εισβολείς έτσι και η ψυχή που δέχτηκε τη θεία φανέρωση καθίσταται περισσότερο ευάλωτη στις επιθέσεις των εχθρών και οφείλει να βρίσκεται συνεχώς σε επιφυλακή μην τυχόν απωλέσει τους πολύτιμους πνευματικούς μαργαρίτες που η Θεία Πρόνοια  της επέτρεψε να γευτεί.
Δια πρεσβειών του  πνευματοφόρου Αγίου Νικήτα Στηθάτου (γνωστού από τη Φιλοκαλία) είθε ο Θεός να μας προσθέτει πίστη θερμή και αγάπη ανυπόκριτη. Αμήν.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
Άγιος Νικήτας Στηθάτος

Περί αγάπης και τελειώσεως του βίου
@Επιμέλεια-μορφοποίηση-ανάπτυξη ανάρτησης:
 Ev armi_Αγιοπνευματικά