Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

«Θεοῦ μνημονευτέον μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 12-2-2017