Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Παραβολή τοῦ ἀσώτου καί περί μετανοίας 2. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 3-3-2013