Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Μετανοεῖτε!...Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία καί ποιά ἡ ἀφορμή τῆς μετανοίας.