Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ο Αγιος Στυλιανός είθε να προστατεύει όλα τα αγέννητα παιδιά, τα βρέφη, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας.