Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Tο σατανικό σύμφωνο


 ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ
Quo Vadis ;
ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; 


1. Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι: 
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ;
Διέφθαρέ του τα ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐθνική συνείδηση».  

2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν στὸν λαὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν μὲ θαλασσοδάνεια ἀφθονότατο ἄρτο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.

3. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ τραπεζίτες ἐφαρμόζουν τό:
«ὁ θάνατός σου ζωή μου, ἡ δυστυχία σου εὐτυχία μου» καὶ μετατρέπονται σὲ λαίμαργες βδέλλες καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα  φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸν φέρνουν σὲ μεγίστη ἀπόγνωσι – αὐτοκτονίες ….

4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀνέρχεται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ γιὰ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ νὰ «κολλήσῃ στὴν πολυθρόνα», γίνεται «ἀφωνότερη ἰχθύος», γιὰ δὲ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τὸ : τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμμένων ἡμεῖς ἄδομεν». Δηλαδὴ ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε.

5. Τοιουτοτρόπως ὁ δυστυχισμένος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχασε τὸν προσανατολισμό του καὶ κατήντησε ὡς «πρόβατο μὴ ἔχον ποιμένα».

6. Τὰ ἀεροπλάνα καθημερινῶς μᾶς ραντίζουν μὲ ἀλουμίνιο καὶ χημικὰ ἀπόβλητα, γιὰ νὰ μᾶς ἀποβλακώνουν καὶ νὰ μὴ ἔχουμε δυνάμεις ἀντιστάσεως.

7. Οὐδεὶς Πρωθυπουργός, Ὑπουργός, Εἰσαγγελέας καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες ἔχουν ἴχνος εὐσυνειδησίας νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μάθῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός:
α) ποιᾶς ἐθνικότητας εἶναι αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα
β) γιὰ ποιοὺς λόγους πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο
γ) ἀπὸ τὶ ἀποτελοῦνται αὐτὲς οἱ τεράστιες ἄσπρες οὐρές, ποὺ ἀφήνουν πίσω τους
 καὶ αἰωροῦνται μέχρι ποὺ  νὰ πέσουν κάτω, ὥστε νὰ μολύνουν χόρτα, φυτά, φροῦτα καὶ νὰ ἀποβλακωνόμαστε.

8. Τοιουτοτρόπως ἐπιτυγχάνουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὰ σατανικά τους σχέδια καθησυχάζοντας τὸν λαὸ μὲ τὶς ψευδεῖς διαβεβαίωσεις 
τους ὅτι δῆθεν ὅλοι αὐτοὶ κόπτονται γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα συμβαίνει τελείως τὸ ἀντίθετο.

9. Ἔτσι ὁ δύσμοιρος καὶ ἀπροστάτευτος λαὸς δέχεται καθημερινῶς ἐκπτώσεις στὴν πίστι του καὶ τὴν ἠθική του καὶ κατὰ τὸν Φαήλο Κρανιδιώτη : 
«ὑπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία σιωπηλή, ἡ ὁποία δὲν μιλάει, διότι φοβᾶται  ἀκριβῶς μὴ ὑποστῇ αὐτὴ τὴν ἀντίδρασι, ὅλες αὐτὲς τὶς βρισιὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐμένα δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί μου, τὴν ὁποία ἐγὼ θεωρῶ ὅτι τὴν ἐκφράζω. 
Να σοῦ τὸ πῶ ἁπλά. Ἐδὼ κάναμε δημοψήφισμα γιὰ πλάκα, ποὺ τὸ ὄχι τὸ κάναμε ναι. Ἄς κάνουμε ἕνα δημοψήφισμα καὶ γι᾿ αὐτό (σ.σ. τὸ σύμφωνο συμβιώσεως), ἄν θέλουμε».

10. Ὁ κ. Κρανιδιώτης τονίζει καί: «δὲν ὑπάρχουν μεγαλύτεροι φασίστες ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὑποτίθεται θέλουν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν διαφορετικότητα, τὴν ὁποία θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν ὡς κανονικότητα…»

11. Ἀναιδέστατα, ἀναίσχυντα γύναια καὶ νεαροί, ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἀρθρώσουν λόγο καὶ ὁμιλοῦν τὰ ἑλληνικὰ πολλὲς φορὲς χειρότερα ἀπ᾿ ὅ,τι  οἱ ξένοι, ἐνορχηστρωμένα ἐπαναλαμβάνουν αὐτά, ποὺ τοὺς ἔχουν ἐπιβάλλει οἱ ἐντολεῖς τους.

12. Συγχαίρουμε ἐκ μέσης καρδίας τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη  π. Κύριλλο Κωστόπουλο ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, διδάκτορα Κανονικοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύει ὅτι: «ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀνέκαθεν ἀντιμετωπιζόταν ὡς ἀφύσικο, ἀντιανθρώπινο καὶ ἀντικοινωνικὸ φαινόμενο καὶ ὅτι λόγῳ τῆς δεινῆς μάστιγος τῆς ὁμοφυλοφιλίας - ἀρσενοκοιτίας κατέκαυσεν ὁ Θεὸς τὰ Σόδομα 
καὶ τὰ Γόμορα».

* Ἴδατε ἐκτενέστερα: http://aktines.blogspot.gr/2015/12/blog-post_79.html

13. Συγχαίρουμε ἐκ μέσης καρδίας καὶ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο ὁ ὁποῖος πάρα πολλὲς φορὲς μὲ θάρρος παρρησίας ὁμολογεῖ συχνὰ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθοδοξία ἐφαρμόζων τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ « ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ » (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

Ὅλα τὰ ἀδαῆ ἀνθρωπάκια τῆς 4ης ἐξουσίας, ἐνορχηστρωμένα πολὺ συχνὰ  ἐξυβρίζουν ἀναίσχυντα τὸν ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου μὲ λασπολογίες καὶ ἀνυπόστατες ὕβρεις. Ἐμεῖς, ποὺ ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὀρθόδοξες χριστιανικὲς  ἰδέες καὶ ἀρχές, ὀφείλουμε νὰ τοὺς συμπαραστεκόμαστε, νὰ διαφωτίζουμε τὸν ἀδαῆ λαὸ νὰ μὴ παρασύρεται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ψευδοδιανοουμένους καὶ προβατόσχημους λύκους τῶν «Μέσων Μαζικῆς Παραπληροφο-ρήσεως» καὶ νὰ βροντοφωνοῦμε «τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. 7,26).

14. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος ἀγωνίζεται νὰ θεμελιώσῃ τοὺς ἁγνοὺς λόγους, ποὺ ἐπέβαλλαν στὴν ἀρχιερατική του συνείδησι, νὰ ὑψώσῃ στεντορεία τὴν φωνὴ καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ σὰν ἕνας ἄλλος Ἰωάννης Βαπτιστὴς ἢ Ἱερὸς Χρυσόστομος: «οὐκ ἔξεστί σοι λατρεύειν, πιστεύειν, ἀγωνίζεσθαι, νομοθετεῖν καὶ ἐπιβάλλειν ἀντιχριστιανικῶς, ἀπανθρώπως καὶ φασιστικῶς νόμους»…


15. Συγχαρητήρια ἐπίσης καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ κατέκριναν τὸ ἀντιχριστιανικό, ἀντικοινωνικὸ καὶ φασιστικὸ νομοσχέδιο τῆς συμβιώσεως τῶν ἀνώμαλων.

16. Θὰ ἔπρεπε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ἐκδίδῃ ἐγκυκλίους, καθημερινὰ νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες πένθιμα, ὥστε ὅλοι οἱ πολιτικοί, ποὺ τόλμησαν νὰ ταχθοῦν ὑπὲρ τοῦ κατάπτυστου καὶ ἀπάνθρωπου αὐτοῦ νομοσχεδίου, νὰ μὴ τολμήσουν νὰ προσέλθουν τὶς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαεόρτου  στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, διότι θὰ ταπεινωθοῦν ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὡς ἐξωμότες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὡς θέτοντες βραδυφλεγεῖς βόμβες στοὺς πυλῶνες τῶν αἰωνίων καὶ ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας. Νὰ μὴ τοὺς δεχθοῦν αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότες στὶς δοξολογίες καὶ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανίων στὶς τελετές.

17. Ἐὰν δὲν σταματήσουμε νὰ κάνουμε ἀβαρίες καὶ ἐκπτώσεις στὶς ἀρχές μας καὶ τὰ «πιστεύω» μας, κινδυνεύουμε νὰ καταντήσουμε, ὅπως ἡ Πομπηία.
 Στὴν Πομπηία δὲν τυμωροῦνταν οἱ ἀσχυμονοῦντες, ἀλλὰ ἐὰν κάποιος ἢ κάποια ἔβλεπε τοὺς ἀσχημονοῦντες στὶς πλατεῖες καὶ τὶς ὁδοὺς νὰ ἀσχημονοῦν καὶ τοὺς ἔλεγε «πηγαίνετε σὲ κάποια ἄκρη καὶ ὄχι μέσα στὶς πλατεῖες καὶ τὶς λεωφόρους», ἡ Ἀστυνομία δὲν τιμωροῦσε τοὺς ἀσχημονοῦντες ἀλλὰ τοὺς διαμαρτυρομένους καὶ τοὺς ἔσπαγε στὸ ξύλο. 

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Πομπηία καταστράφηκε, ὅπως τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα.

18. Ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σώσῃ, ἐὰν συνέλθουμε εἰς ἑαυτούς, συναισθανθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, ἐξομολογούμαστε καὶ κάνουμε καρποὺς μετανοίας. Κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ σωθοῦμε.
Ἀποκλείεται ὅμως νὰ σωθοῦν οἱ ἀναίσχυντοι, οἱ καυχησιολόγοι καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ἀναισχυντία, τὴν ἀδιαντροπία καὶ τὴν διάλυσι τῶν οἰκογενειῶν.

19. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἐπιστήμονες, φιλόσοφοι, νομοθέτες, ἀκόμη καὶ πρὸ Χριστοῦ, εἶχαν θεσπίσει τὸν γάμο ὡς Ἱερὸ Μυστήριο καὶ προστάτευαν τὴν Οἰκογένεια. Τώρα δὲ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, οἱ μαρξιστές, οἱ μασῶνοι, καὶ ὅλο τὸ συνονθύλευμα τῶν ἀντιχριστιανικῶν ὀργανώσεων ὑπερθεματίζουν τὸ φρικτότατο καὶ ἐλεεινότατο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Κανένας Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ μὴ ψηφίσῃ αὐτοὺς ποὺ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ψηφίζουν αὐτὸν τὸν πραγματικὰ  ἀντιχριστιανικό, ἀντικοινωνικό, ἀντιδημοκρατικό, φασιστικό νόμο τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.
................................................

22. «Στῶμεν καλῶς» λοιπὸν προτοῦ αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά. Ἂς ἀντισταθοῦμε ἐναντίον τῆς πολιτικῆς τοῦ σαλαμιοῦ τῶν πολιτικάντηδων καὶ τῶν ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διότι αὔριο θὰ εἶναι πολὺ ἀργά καὶ μὴ ἀναστρέψιμη ἡ κατάστασι.

Παρακαλοῦμε διαδῶστε το παντοὺ καὶ ἂς συσπειρωθοῦμε, μήπως σωθοῦμε, διαφορετικὰ θὰ εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε». 
------------------------------
Άρθρο του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου στο περιοδικό:
 «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
------------------
* Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι γνωστός από τόν μεγάλο αγώνα, τον οποίον επί έτη
 διεξάγει για την ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, που αποτελεί το ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα Τάμα του Έθνους!  Προσφέρει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου αλλά οι αρμόδιοι φορείς ακόμη δεν  έχουν ενεργοποιηθή! 
Στη γενέτειρά του, το Σοπωτό των Καλαβρύτων (σήμερα ονομάζεται 
Αροανεία), έχει ανεγείρει περικαλλέστατο ναό, τιμώμενο εις μνήμην 
του αγίου Νεομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανείας, 
πολιούχου Τριπόλεως καί ολόκληρο κτιριακό συγκρότημα. 

----------------------