Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση σε Θεία Λειτουργία για το Τάμα του ΈθνουςΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣΣωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
e-mailfot_gram@otenet.gr websitewww.fotgrammi.gr
FACEBOOK: OΙ ΦΊΛΟΙ ΤΟΥ ΤΆΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΓΡΑΜΜΉ
Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τὴν 30.1.2016 ἡμέρα Σάββατο, Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμὴ καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας συλλειτουργοῦμε καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐνημερώνουμε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὅλης προσπάθειας.
Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἰθύνοντες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὰ πρότυπα – τοὺς 3 φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ νὰ προβάλωνται ὡς πρότυπα οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ἐν τούτους ἐμεῖς ἐπιβάλλεται διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα προσωπικότητες μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα, μὲ ἦθος, μὲ εὐσυνειδησία, μὲ εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα καὶ νὰ τὰ ἔχουν οἱ νέοι μας ὡς πυξίδα στὴν ζωή τους.
Παρακαλοῦμε ἐπιστρατεύσατε συγγενεῖς σας, φίλους σας, γνωστούς σας, καὶ ἐλᾶτε νὰ προσευχηθοῦμε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν (8.30 - 9.30 π.μ.) ὅλοι μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ πιθανῶς καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς. Προσπαθεῖστε νὰ φέρετε καὶ ἱερεῖς, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν 30.1.2016 ἐφημερίαν.

Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ λάβῃ χώρα στον
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης
(ὁδὸς Αἰόλου 60 - Ἀθήνα)

Ἐν ἀναμονῇ …
                      
   Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς

 Ὁ Πρόεδρος                            Ἡ Γεν. Γραμματεύς
 Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος         Αἰκ.  Ἀναγνωστοπούλου

Δείτε περισσότερα: http://mkka.blogspot.gr/2016/01/to.html