Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Αγ. Εφραιμ του Σύρου: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου


Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,
πνεύμα αργίας, περιεργίας,
φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοί δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
υπομονής, και αγάπης χάρισε μοί τω σω δούλω.

Ναί Κύριε Βασιλεύ,
δώρησαι μοί του οράν τα εμά πταίσματα,
και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου
ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ποίημα Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Σ.σ.: Ο πολυεύσπλαχνος Θεός με τις πρεσβείες του αγίου Εφραίμ του Σύρου ας ελεήσει τον πολύπαθο ορθόδοξο λαό της πατρίδας του της Συρίας! Αμήν!