Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

«Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο καί τήν ἀποστασία»


Ἅγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Ἡ ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν εἶναι ἀνάρμοστη καί ἐνάντια στίς Ἀποστολικές καί Πατερικές Παραδόσεις. Οἱ περισσότερες ἀπό τῆς γυναῖκες ἔχουν τρελαθεῖ. Ἔχουν ἀποβάλλει τήν σεμνότητα, τήν ντροπή, τήν συστολή καί γυμνώθηκαν, ἔγιναν ἀναίσχυντες, καί ὄχι μόνο στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες περπατοῦν γιά νά ἐπιδείξουν γυμνές τίς σάρκες τους καί τά βαμμένα τους χείλη, μάτια, βλέφαρα, πρόσωπο καί νύχια, γιά νά δελεάσουν τούς ἄνδρες, ἀλλά εἰσέρχονται χωρίς φόβο καί στούς ἱερούς Ναούς, ὄχι βέβαια γιά νά προσευχηθοῦν, ἀλλά γιά νά βεβηλώσουν, μολύνουν καί σκανδαλίσουν τούς ἐκκλησιαζόμενους...

Καλό νομίζω εἶναι νά ἀπαγορευθῆ ἡ εἴσοδος στούς Ναούς τέτοιων γυναικῶν μέχρις ὅτου διορθωθοῦν.

( ἐγράφησαν τόν Νοέμβιο τοῦ 1929)


Ο Άθωνας και στη μέση μόλις που διακρίνεται η Ι.Μ. Σταυρονικήτα.

Σέ ἕνα ἀρχαῖο βιβλίο, πού βρῆκα πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, διάβασα μεταξύ ἄλλων ὅτι, ὅτανρώτησαν οἱ Μαθητές τόν Κύριον μας Ἰησοῦ Χριστό, πότε θά γίνουν στόν κόσμο τά φοβεράσημεῖα τῆς Δευτέας Παρουσίας, ὁπότε θά παγώσει  ἀγάπη τῶν πολλῶν καί θά χαθεῖ  πίστη, Κύριος τούς εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων καί:
«ὅταν οἱ γυναῖκες γίνουν ἄνδρες καί οἱ ἄνδρες γυναῖκες».
Καί ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὅταν τόν ρώτησαν κάποιοι φιλόχριστοι ἄνθρωποι πότε θά γίει ἡ Δευτέρα Παρουσία, τούς ἀπάντησε:
«Ὅταν χαθεῖ ἡ αἰδώς ἀπό τίς γυναῖκες, τότε εἶναι κοντά ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως».
Οἱ προφητεῖες αὐτές τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἄλλων Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἁγίων Πατέρων ἐκπληρώνονται σήμερα κατά γράμμα.
Τί νά πῶ γιά τίς γυναῖκες; Δέν ἔχουν ἄλλο στό νοῦ τους παρά πῶς νά στολιστοῦν.Συναγωνίζονται πιά θά ξεπεράσει τήν ἄλλη στό στόλισμό. Τί νά πῶ καί γιά τήν ἄσεμνηἐνδυμασία, τήν ὁποία  ἐφευρέτης τῆς κακίας διάβολος δίδαξε τίς γυναῖκες, νά ντύνονταιδηλαδή μέ γυμνά χέρια, μέ γυμνά στήθη, μέ γυμνά ποδάρια; Ἀλλίμονο, ἀλλίμονο! Πῶς δένντρέπονται οἱ γυναῖκες τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν; Οἱ τσιγγάνες καί οἱ Τουρκάλες ντύνονταικόσμια, γιά νά μή σκανδαλίζουν τούς ἄντρες, ἐνῶ οἱ Ἑλληνίδες καί Χριστιανές γυναῖκες,πού ἔχουν παράδοση ἀπό τό Χριστό, ἀπό τούς Ἀποστόλους, ἀπό τούς ἀγίους Πατέρες νάντύνονται σεμνά, ἔφτασαν σέ τέλεια παραφροσύνη μέ τόν τρόπο πού ντύνονται!...

Ὅσες γυναῖκες εἰσέρχονται στό Ναό τοῦ Θεοῦ γυμνές καί ἀδιάντροπες, κάνουν τό θέλημα τοῦδιαβόλου. Καλύτερα νά μήν πατοῦν στήν Ἐκκλησία, γιατί ἐκτός πού δέν ὠφελοῦν τόν ἑαυτότους, βλάπτουν καί σκανδαλίζουν τούς ἐκκλησιαζόμενους.
Λυπᾶμαι πού βρίσκομαι στήν ἀνάγκη νά ἐλέγχω καί νά ἐπιπλήττω. Δέν τό θέλω καί ἴσως λυπῶκι ἐκείνους πού εἶναι ὑπεύθυνοι. Ἐάν δέν σᾶς ἀγαποῦσα, δέν θά σᾶς ἀσκοῦσα ἔλεγχο.Διορθωθεῖτε καί τότε θά πάψω κι ἐγώ νά ἐλέγχω. Ἀλλοίμονό μου ἄν σιωπῶ, ὅταν βλέπωτέτοιες παρεκτροπές!...


Συνεχίζεται....


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο: ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν
Ἀρχ.  Σάββας Ἁγιορείτης 
http://HristosPanagia3.blogspot.com

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2015/10/blog-post_917