Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Π. Σάββας .2009-02-08_Εκκοσμίκευση της Χριστιανικής ΠίστηςΠ. Σάββας 2009-02-08_
Αρχή Τριωδίου_Ἡ ἐκκοσμίκευση σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς πίστης σήμερα_mp3