Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Τό ἀλλοιωμένο δυτικό πνεῦμα καί ἡ Ὀρθοδοξία, Πατερική Θεολογία, π. Ἰωάνν...