Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Η συνταγή της μετάνοιας:Κάποιος αδελφός επισκέφθηκε ένα γιατρό 

και τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιο βότανο,

 με το οποίο να μπορεί  κάποιος να 

θεραπεύσει τις αμαρτίες του. 

Και ο γιατρός απαντώντας  του είπε: Ναι 

αδελφέ, μάθε πώς υπάρχει ένα πολύ 

θαυμάσιο βότανο και άκουσέ το:

================================= 

Πήγαινε βρες 

τη ρίζα της  πνευματικής πτωχείας  

και της ταπείνωσης τα άνθη.

Και τα φύλλα της υπομονής

και τα κλαδιά της προσευχής.

Να τα βάλεις  όλα μαζί και να τα τρίψεις στο γουδί της  υπακοής.

Κατόπιν να τα ρίξεις στο κόσκινο των αγαθών λογισμών.

¨Επειτα να τα βάλεις στο τσουκάλι της συνειδήσεως

 και να τα μουσκέψεις με το νερό από τους σταλαγμούς των δακρύων.

Και τότε άναψε από κάτω τους τη φλόγα της Θεϊκής αγάπης.

Κι όταν βράσουν λίγο, άδειασέ τα στο πιάτο της διακρίσεως

και ανακάτεψέ τα με ευχαριστία.

Έπειτα ρούφηξέ τα με το κουτάλι της κατανύξεώς 

και καθαρίσου με το μαντίλι της εξομολόγησης

κι έτσι θα καθαρίσεις των αμαρτιών σου τα πλήθη.


(Ελεύθερη απόδοση στην καθομιλουμένη)

--------------------------------------------------

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αδελφός τις απελθών εις ιατρόν, ηρώτησεν αυτόν, αν ευρίσκεται τάχα κανένα βότανον, 

με το οποίον να ημπορούσε τινάς να ιατρεύσει τας αμαρτίας του.

Ο δε ιατρός αποκριθείς προς αυτόν, είπε, ναι αδελφέ, γίνωσκε πως ευρίσκεται ένα 

πολλά  θαυμαστό, και άκουσον.

Ύπαγε, λάβε την ρίζαν της πνευματικής πτωχείας και της ταπεινώσεως τα άνθη.

Και τα φύλλα της υπομονής και τους κλάδους της προσευχής.

Και ένωσον ομού, και τρίψον αυτό εις το ιγδίον της υπακοής.

Και θες αυτά εις το κόσκινον των αγαθών λογισμών.

Έπειτα βάλε αυτά εις το τζουκάλι της συνειδήσεως και μούσκεψέ τα με το νερόν 

από τους σταλαγμούς των δακρύων και τότε άναψον υποκάτωθεν τη φλόγα της θεϊκής αγάπης.

Και όταν βράσουν μερικόν, κένωσον αυτά εις το πινάκι της διακρίσεως

 και ανακάτωσον αυτά μετά ευχαριστίας.

Είτε ρούφηξε τα με το χουλιάρι της κατανύξεως και αποσπογγίσου 

μετά του μανδηλίου της εξομολογήσεως και ούτως αποκενώσεις των αμαρτιών σου τα πλήθη.

--------------------------------------------

Ιωάννου του Κομνηνού
Προσκυνητάριον του Aγίου Όρους του Άθων
http://inpantanassis.blogspot.gr/2015/01/blog-post_97.html