Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Για περίθαλψη αστέγων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

"Διότι επείνασα, και μου δώσατε να φάω, 
δίψασα και με ποτίσατε,
 ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε,
γυμνός και με ντύσατε
ασθένησα και με επισκεφθήκατε,
 στη φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμένα".

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο