Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΜΑΡΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΕΙΣ
Ιερὸς Χρυσόστομος  Λόγος «Περὶ Μετανοίας»

«Ντροπὴ νὰ νιώθεις ὅταν ἁμαρτάνεις, 
μὴ ντρέπεσαι ὅταν μετανοεῖς. 
Κοίταξε τί σοῦ ἔκανε ὁ διάβολος. 
Ὑπάρχουν δύο πράγματα· 
ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ μετάνοια. 
Ἡ ἁμαρτία εἶναι τραῦμα· 
ἡ μετάνοια φάρμακο. 
Μετὰ τὴν ἁμαρτία ἔρχεται ἡ ντροπὴ·
μετὰ τὴ μετάνοια ἀκολουθεῖ τὸ θάρρος
καὶ ἡ παρρησία. 
«Λέγε τὶς ἀνομίες σου σὺ πρῶτος, 
γιὰ νὰ γίνεις δίκαιος».
«Ὅποιος ἐλέγχει πρῶτος αὐτὸς
τὸν ἑαυτό του, εἶναι δίκαιος».

Πρόσεξε ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ λόγια! Λέει:
Τὸν κάνω δίκαιο
αὐτὸν ποὺ θὰ μετανοήσει. Θέλεις 
νὰ μάθεις καὶ σὲ ποιὰ περίπτωση
τὸ ἔκανε αὐτό;
Τότε μὲ τὸν ληστή.
Μὲ τὸ νὰ πεῖ ὁ ληστὴς στὸν 
σύντροφό του ἁπλῶς
καὶ μόνο ἐκεῖνα τὰ γνωστά μας λόγια!
«Μὰ οὔτε τὸν Θεὸ δὲν φοβᾶσαι ἐσύ;
Κι ἐμεῖς δίκαια βέβαια· ἔχουμε μία 
τιμωρία ὅπως μᾶς ἀξίζει, γιὰ ὅλα
 ὅσα κάναμε»· τὴν ἴδια ἐκείνη στιγμὴ τοῦ
 λέει ὁ Σωτήρας: 
«Σήμερα κιόλας μαζί μου 
θὰ εἶσαι στὸν παράδεισο». 

Δὲν τοῦ εἶπε: «σὲ ἀπαλλάσσω ἀπὸ τὴν κόλαση 
κι ἀπὸ τὴν τιμωρία», ἀλλὰ τὸν βάζει στὸν 
παράδεισο, ἀφοῦ τὸν κάνει δίκαιο».


        Νέα ανάρτηση στο ιστολόγιο: 
      http://therapeutirionorthodoxias.blogspot.gr/