Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Ιερομόναχος Παΐσιος ΜυτιληναίοςΠαραδίδεται γι’ αuτόν ότι στις μέρες του έγινε στην Καλύβι  του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου και ζούσε με τη συνοδεία του, τό ακόλουθο θαυμαστό γεγονός:

Σε  κάποια από τις πανηγύρεις της Καλύβης, στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και κατά τη διάρκεια της τράπεζας, άνοιξε συζήτηση μεταξύ κάποιων Γερόντων σχετικά με το ποιός είναι μεγαλύτερος Άγιος: o Τίμιος Πρόδρομος, πού βάπτισε τον Κύριο ή o Ευαγγελιστής Ιωάννης, o «Ηγαπημέ- νος» μαθητής Του.

Και εκεί πού η συζήτηση είχε επεκταθεί μέ πλήθος επιχει-ρημάτων να παρουσιάζονται και από τις δύο πλευρές, χωρίς όμως να καταλή-γουν στο τελικό συμπέρασμα, την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι Άγιοι.

Ξαφνικά ένα ωραίο γυάλινο ποτήρι, πλήρες οiνου, σπάει μέ ζωηρό πάταγο σε δύο τεμάχια. Και όπως λέει στη συνέχεια o Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, o σημαντικός αuτός Σκιαθίτης πεζογράφος, πού εξιστορεί τά παραπάνω στό βιβλίο του «Μέ του Βορηά τά κύματα»:

«...Τό συμβάν εθεωρήθη πολύ σημαντικόν. Τη εμπνεύσει δε του Ιερομονάχου Παϊσίου ευρέθησαν ισοβαρή. Οι Γέροντες τότε, εγερθέντες ύμνησαν τον Θεόν, όστις διά του σημείου τούτου έδωκε την δικαίαν λύσιν εις την γενομένην συζήτησιν αποδειχθέντος ότι παρά τη Αγία Τριάδι Ίσην και την αυτήν τιμήν έχουσιν οι δύο πρόκριτοι Άγιοι, ο τε Τίμιος Πρόδρομος καί ο Ηγαπημένος   Ιωάννης ο Θεολόγος».

Από το Βιβλίο ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ
Παταπίου μοναχού
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ

Φωτο: Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος Προκόπι Ευβοίας