Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

«ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. Κατά την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας» Του Αρχιμ. Δοσιθέου, ηγουμένου της Μονής ΤατάρνηςΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΕΛΑΝΤΩΦ  ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ « ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ» ΤΟΥ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Όταν μιλάει για την Ημέρα της Κρίσεως
«.. και τότε ο Χριστός θα μας πεί˙
-Ελάτε και σεις. Όλοι εσείς. Εσείς οι μέθυσοι, εσείς οι αδύνατοι, εσείς οι ακόλαστοι…
Και θα μας πει:
-Όντα άθλια, γίνατε σύμμορφοι με την εικόνα του θηρίου και έχετε την σφραγίδα του στο μέτωπο σας… Ελάτε όμως κι εσείς!
Τότε οι δίκαιοι θα διαμαρτυρηθούν και οι φρόνιμοι θα απορήσουν…
-Μα Κύριε πώς τους δέχεσαι;
Και ο Χριστός θα πει:
-Εάν τους δέχομαι, κύριοι δίκαιοι, εάν τους δέχομαι, κύριοι σώφρονες, το κάνω διότι κανένας από αυτούς δεν έκρινε ποτέ τον εαυτό του άξιο…
Και θα μας απλώσει τα χέρια Του, θα μας ανοίξει την αγκαλιά Του, κι εμείς θα πέσουμε στα πόδια Του και θα τα καταλάβουμε όλα! Ναι, τότε θα τα καταλάβουμε όλα!  Ελθέτω Κύριε η Βασιλεία Σου! »
Αυτό είναι μια απήχησις των λόγων του Κυρίου « οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσι υμάς εις την Βασιλεία των Ουρανών» και του χωρίου της παραβολής εκείνης όπου ο δούλος του Δεσπότου εξήλθε « εις τας πλατείας και ρύμας της πόλεως, εις τας οδούς και φραγμούς  και τους πτωχούς και αναπήρους και χωλούς και τυφλούς ηνάγκασεν εισελθείν ίνα γεμισθεί ο Οίκος Αυτού»
Μη λοιπόν αδελφοί μου συναμαρτωλοί, μην απελπίζεστε. Χριστός ο σώζων! Και εάν ο σατανάς υποβάλλει τέτοιους λογισμούς, εσείς μην τον ακούτε! Αναφέρει κάπου το Γεροντικό:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Σε κάποιον αδελφό ο οποίος έπεσε στην αμαρτία,  εφάνει ο σατανάς και λέγει:
-Δεν είσαι χριστιανός.
Ο δε αδελφός του απεκρίθει˙
-Όποιος κι αν είμαι μέχρι τώρα, τώρα φεύγω από κοντά σου.
Ο δε σατανάς του λέγει πάλι˙
-Σου λέγω εις κόλασιν υπάγεις!
-Δεν είσαι εσύ ο Κριτής μου και ο Θεός μου!
 Και αφού δεν κατόρθωσε τίποτα ο διάβολος έφυγε.
Ο δε αδελφός μετενόησε στον Θεό γνησίως.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. Κατά την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας»
Του Αρχιμ. Δοσιθέου,  ηγουμένου της Μονής Τατάρνης
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ www.eptalofos.gr