Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης-Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵν...