Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Επιστολές πνευματικού Ιεράς Μονής Βαλαάμ (27η)


     
Νέα Μονή Βάλαμο, Φινλανδία

Ο μεγαλόσχημος ηγούμενος Ιωάννης

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πάλι υποφέρεις.
Τι να κάνουμε; Τίποτε δε συμβαίνει χωρίς το θέλημα του Θεού. Εφόσον ό Θεός φροντίζει και για τα πουλιά, είναι ποτέ δυνατό να ξεχάσει εσένα;
Την προσευχή να μην αφήνεις, θα σε βοηθά.
Κάποτε ο απόστολος Καρπός προσευχήθηκε στον Κύριο να τιμωρήσει δύο αμαρτωλούς. Κάποιος αιρετικός είχε τραβήξει στην αίρεσή του έναν ορθόδοξο και γι' αυτούς ο απόστολος τώρα ζήτησε τιμωρία.
Ο Κύριος του παρουσίασε την εξής οπτασία: Οι ουρανοί άνοιξαν και έλαμψε ένα λαμπρό φως.
Ο απόστολος κοίταξε προς τα πάνω και είδε τον Κύριο.
Ο Κύριος του είπε: «Τώρα κοίταξε προς τα κάτω».
Ο απόστολος κοίταξε και είδε τους δύο αμαρτωλούς στο χείλος ενός γκρεμού, πού μέσα ήταν ένας τρομερός δράκοντας.
Ο Κύριος τον ρώτησε: «Θέλεις λοιπόν να τιμωρήσω τούτους τους δύο αμαρτωλούς;»
Ο απόστολος χάρηκε, νομίζοντας πώς τώρα θα τιμωρηθούν.
Αλλά ο Κύριος έστειλε δύο αγγέλους να σώσουν τους δύο αμαρτωλούς και είπε στον απόστολο: «Χτύπα με και ξανά σταύρωσέ με. Είμαι έτοιμος να υποφέρω κι άλλο για τους αμαρτωλούς».
Εκεί τελείωσε ή οπτασία.
Πόσο μεγάλη είναι ή ευσπλαχνία του Θεού!
Είναι έτοιμος ακόμη να υποφέρει για χάρη των αμαρτωλών, ενώ εσύ αμφιβάλλεις αν θα σε συγχωρέσει.
Εγώ ο αμαρτωλός παρακαλώ τον ελεήμονα Κύριο να σας δίνει υπομονή να σηκώνετε χωρίς γογγυσμό τα βάσανά σας.

Ζητώ τις αγίες σας προσευχές.