Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

"Να γεμίζετε με Πνεύμα Άγιο".
"Το πνεύμα της χάριτος κατοικεί στους Χριστιανούς από το Βάπτισμα και το Χρίσμα με το Άγιο Μύρο. Και η προσέλευση στα μυστήρια της Εξομολογήσεως, της Θείας Ευχαριστίας και του Ευχελαίου αποτελεί απόδειξη για τη μεγάλη αφθονία της θείας Χάρης. 

Σε όσους λοιπόν έχουν το Άγιο Πνεύμα ταιριάζει να πούμε: «Το Πνεύμα μη σβέννυται». (Στη Νεοελληνική: Το Πνεύμα ας μη σβήνεται). Όμως πώς να τους πει κάποιος «Πληρούσθε δια Πνεύματος»; (Στη Νοελληνική: Να γεμίζετε με Πνεύμα». 

Η χάρη του Αγίου Πνεύματος προσφέρεται στους Χριστιανούς, διότι αυτή είναι η δύναμη της Χριστιανικής Πίστεως. Αλλά το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στους Χριστιανούς ενεργεί τη σωτηρία τους όχι ανεξάρτητα από τις ελεύθερες ενέργειες του ίδιου του Χριστιανού αλλά σε συνεργασία μαζί του.

Σ΄αυτή την αμοιβαία σχέση ο Χριστιανός μπορεί να προσβάλει και να μειώσει το Πνεύμα, όπως μπορεί να συντελέσει, ώστε το Πνεύμα να εμφανίζει ζωηρά τις ενέργειές του. 

Όταν πραγματοποιείται αυτό το τελευταίο τότε ο Χριστιανός αισθάνεται τον εαυτό του σε κάποια ασυνήθη κατάσταση, που εκφράζεται με την ήρεμη, βαθιά γλυκυτάτη χαρά, μέχρι και το σκίρτημα του πνεύματός του. Αυτή είναι η πνευματική αγαλλίαση της «ευρεθείσης δραχμής». 

Αντιπαραβάλλοντας αυτή την αγαλλίαση προς τη μέθη με κρασί ο Απόστολος λέει: Όχι τη μέθη με κρασί αλλά αυτή τη μέθη να ζητάτε, εννοώντας τη μέθη με το Άγιο Πνεύμα".

---------------------------------------------
Διασκευή από το παλιό βιβλίο (σε ηλεκτρονική μορφή): Νοερά Άθλησις 

Δεν υπάρχουν σχόλια :