Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

69. «Προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι»_Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης: Ἐ...