Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καί ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...