Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Χριστός Ανέστη!
**************
Είθε η Αγία Του Ανάσταση να δώσει νόημα στη ζωή μας.
Να οδηγήσει τα βήματά μας στον δρόμο της Αλήθειας.
Να διευρύνει την Αγάπη μας στον Θεό και τον αδελφό.
Να προσθέσει πίστη στην αδυναμία μας.
Για να βιώσουμε την Αγάπη Του ταπεινά στην καρδιά μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!