Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Τίμιος Σταυρός,Τό ἰσχυρότερο ὅπλο μας.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 19-3-2017