ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου ὡς θεραπεία τῆς γαστριμαργίας – φιληδονίας καί τῆς...