Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Μ. Ὧρες Χριστουγέννων. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορεί...http://hristospanagia3.blogspot.gr/2016/12/blog-post_499.html