Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Ενδιαφέροντα και επίκαιρα


Ωφέλιμες αναρτήσεις του Σταύρου Παπαγεωργίου
από το Google+
________________________________

Χριστούγεννα

Το υπερφυές Μυστήριον της Θείας του Λόγου Ενανθρωπήσεως μετά δέους δεύτε προσκυνήσωμεν και αντλήσωμεν εκ της θεοδέγμονος φάτνης δαψιλεστάτην την των ουρανίων δωρεών επιχορηγίαν,  αρετών καρποφορίαν, μετάνοιαν, αγιασμόν και σωτηρίαν, κατά τον νέον του Κυρίου ενιαυτόν και εις πάντα χρόνο και καιρόν !

Δι΄ Ευχών.

**************************************
Νηστεία

Από σήμερα μέχρι την 4η Ιανουαρίου κατάλυσις εις πάντα.

Δηλαδή τρώμε κρέας, ψάρι, αυγά και παράγωγα του γάλακτος και την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Την παραμονή των Θεοφανείων, ημέρα Πέμπτη, νηστεία χωρίς λάδι.
Δι΄ Ευχών
********************************
Δός μοι Παρθένε, η  τέξασα Θεόν, δάκρυα μετανοίας.

Αγίων Αγγέλων σε, την ευπρέπειαν υμνώ, και δυσωπώ  (ικετεύω,παρακαλώ) Πανάμωμε, τα απρεπή απέλασον απ΄εμού, δαιμόνων φαντάσματα, εν γαλήνη τηρούσα την καρδίαν μου.
Εχθρός με πράττοντα καθορών,πάσαν ανομίαν αναιδώς, επιγελά μου τοις πταίσμασι. Ρύσαι μου της τούτου αιχμαλωσίας αγνή και τρέψον εις αισχύνην αυτού τον γέλωτα.
Δι΄ Ευχών.
Ποίημα του οσίου πατρός ημών Παύλου, Επισκόπου Αμορίου


********************************

Φωτογραφία

Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε καθ΄ υπόδειξη του Αγίου Παϊσίου, όπως τον είδε.
Καστανόξανθος, με γαλανά μάτια.
Και η Παναγία είχε γαλανά μάτια.


*******************************************
Επιστολή Ποντίου Πιλάτου προς την Ρωμαϊκήν Βουλήν

.....Τον πώγωνα έχει μικρόν,πυκνόν και χρώματος μάλλον ξανθόν, τους οφθαλμούς μεγαλοπρεπείς,λαμπρούς και γαληνιαίους.Επιτιμά με μεγαλοπρέπεια και προτρέπει με πραότητα, ομιλεί και ενεργεί σοβαρώς και ουδέποτε μεν εφάνη γελών, πολλάκις όμως εφάνη κλαίων.Είναι πολύ σώφρων, κόσμιος και σοφός, τέλος πάντων είναι άνθρωπος, όστις δια την εξαίρετον πραότητα και τα θείας αυτού τελειότητας υπερβαίνει το γένος των ανθρώπων.
Το πρωτότυπο βρίσκεται στη  βασιλική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.
****************************************************
Εκκοσμίκευση

Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Εκκλησία του Χριστού. Εκκοσμίκευση είναι η αλλοίωση του ανθρώπου από το φρόνημα της σαρκός και των παθών. Η αποξένωση του Θεού από τη ζωή μας, η προσκόλληση  μας στα εγκόσμια και η αντιμετώπιση όλων των πραγμάτων και θεμάτων της ζωής μας έξω από το θέλημα του Θεού είναι εκκοσμίκευση, η οποία είναι συνώνυμη με την ανθρωποκεντρικότητα.
Η θεολογία είναι εμπειρία, δεν είναι νοησιαρχικές γνώσεις, είναι ζωή και θεολόγοι στη διδασκαλία της Εκκλησίας είναι βασικά οι θεόπτες.
Γι΄αυτό βλέπουμε άλλος να θέλει να καταργηθεί το τέμπλο, άλλος να αλλάξει η γλώσσα, άλλος να βάλλει μουσικά όργανα μέσα στην Εκκλησία για να ευφραίνονται οι αισθήσεις.
Ομως ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος είπε: "Η υπερηφάνεια αναγκάζειν επινοείν  καινοτομίας μη ανεχομένη το αρχαίο."

Δι΄Ευχών.

https://plus.google.com/u/0/109060086419128897718