Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου... Ψάλλει ο Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης