Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν. Ἀββᾶ Δωροθέου.18ο.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 1...