Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ- Π. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΣΣΕΞ