Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Αγ. Πορφύριος: "Θέλω να έχω έναν άνθρωπο να του τα λέω όλα, να χαίρομαι. Οι Γέροντες δεν τα λένε όλα σε όλους....".

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥ


Πηγή:  http://www.porphyrios.net/