Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Να αποδίδεις τιμή σε όλους
Όταν συναντήσεις κάποιον, ανάγκασε τον εαυτό σου

 να τον τιμήσει πιο πάνω απ’ ότι αξίζει.

 Χαιρέτισε τον θερμά.

 Παίνεψέ τον.

 Όταν απομακρυνθεί, πες γι’ αυτόν κάθε καλό και τίμιο λόγο. 

Με τον τρόπο αυτόν θα τον κάνεις καλύτερον απ’ ότι είναι.

 Πάντοτε ο τρόπος αυτός να σε χαρακτηρίζει.

 Να είσαι δηλαδή ευπροσήγορος πάντοτε

 και να αποδίδεις την τιμή σε όλους.

 Άγιος Ισαάκ ο ΣύροςΠατερ Πορφυρης