Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Τα λόγια τούτα ανήκουν σε άνθρωπο με πνεύμα όλο χάρη Θεού....".