Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Ψυχοσάββατο: Οι ψυχές περιμένουν τις προσευχές μαςΕίθε να έχουμε έκδηλη τη χάρη του Θεού στη ζωή μας   

και  σήμερα  ψ υ χ ο - Π α ρ α σ κ ε υ ή 

και να μην ξεχνάμε τους κεκοιμημένους μας.

Περιμένουν με λαχτάρα την προσευχή μας. 

Διότι για κείνους ισχύει το:

 "Εν τω Άδη ούκ έστι μετάνοια" 


Καλημέρα σας,

με την εν Χριστώ αγάπη.