Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ίασαι την ψυχή μου ότι ήμαρτόν σοι!" Όταν η καρδιά, με την κίνησή της και τη θερμότητά της, δεν απαντά στην προσευχή, τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Δεν πρέπει κανείς να βιάζει την καρδιά του στην κατάσταση αυτή. 

Τότε να λέγει την προσευχή με το στόμα, διότι διαφορετικά μπορεί να αδυνατίσει η καρδιά με την πίεση και να υπάρξουν σωματικές ανωμαλίες.

Το ότι δεν απαντά η καρδιά στην προσευχή οφείλεται σε διάφορα αμαρτήματα, που γίνονται ακόμη και με τους λογισμούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν θυμάται κάτι, δεν πρέπει να ψάχνη να βρη την αιτία, αλλά να ταπεινώνεται λέγοντας:

“ίασαι την ψυχή μου ότι ήμαρτόν σοι”.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009935954919&fref=ts