Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Έχετε μήνυμα: εύχομαι να μάθω κι άλλα από σας όχι με λόγια αλλά από τον τρόπο ζωής σας. Ομιλία π. Ανδρέα Κονάνου