Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Αγαπήστε την προσευχή. Γέρων Ιερώνυμος Αιγίνης

«... Αγαπήστε την προσευχή. Είτε έχεις ζήλον είτε όχι την προσευχή μην την κόβεις ούτε να την αμελείς. Ημέρα να μην περάσει χωρίς προσευχή, αλλά να μην γίνει και χωρίς δάκρυ. Να λέτε Πιστεύω... εις ένα Θεόν... Πατέρα... Παντοκράτορα ... Ποιητήν Ουρανού και γης... δηλαδή να μην τα λέγετε γρήγορα και σας παίρνει ο πονηρός τον λογισμόν αλλά αργά για να τα νοιώθετε τα λόγια.
 Να διαβάζετε από τα Βιβλία της Εκκλησίας αλλά ενίοτε αφήνετε τα και δι΄ ολίγον μιλήσατε και μόνοι σας εις τον Χριστό μας. Απλά και από την καρδιά σας, πείτε Του σαν να τον βλέπατε μπροστά σας: « Πατέρα μου, έσφαλλα, δεν πέρασα την ημέρα μου πνευματικά, αλλά με κοσμικά πράγματα, είχα τόσες αδυναμίες και πτώσεις. Συγχώρεσε με Κύριε κλπ. »
Eτσι να λέγετε και θα σας λυπηθεί τότε ο Χριστός μας και θα σας στείλει δάκρυα. Και πρέπει να έλθουν δάκρυα, διότι αυτά τα δάκρυα της προσευχής θα σας δώσουν δύναμη και χαρά . Αυτά θα σας πάρουν τις θλίψεις. »

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ « ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ( 1883 -1966 ) » 
της Σωτηρίας Νούση. 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ www.eptalofos.gr