Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Παιδί μου, εάν προσέχεις ό,τι σου γράφω....Επιστολή Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού