Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν Ἱερομόναχος Σ...