Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Ας στολίσουμε το άκαρπο δένδρο της πνευματικής μας γυμνότητας με θεοειδείς και άφθαρτες αρετές