Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ποῖος εἶναι ἕνα πνεῦμα μέ τόν Κύριο;


Γράφει ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος:

 «Όπως εκείνος που είναι όλος παραδομένος στην αμαρτία, πράττει σαν φυσικά τα παρά φύση πάθη της ατιμίας, δηλαδή την ασέλγεια, την πορνεία, την πλεονεξία, το μίσος, τη δολιότητα και τις λοιπές εκδηλώσεις της κακίας, με απόλαυση και ηδονή, έτσι και ο αληθινός και τέλειος Χριστιανός, όλες τις αρετές και όλους τους υπερφυσικούς καρπούς του Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, την πίστη, την ταπείνωση και όλο το χρυσό πράγματι γένος των αρετών, τα πραγματοποιεί σαν φυσικά με μεγάλη απόλαυση και πνευματική ηδονή, άκοπα και εύκολα.

Και δε μάχεται πλέον εναντίον των παθών της κακίας, γιατί λυτρώθηκε τελείως από τον Κύριο και δέχθηκε από το αγαθό πνεύμα στην καρδιά του την τέλεια ειρήνη και αγαλλίαση του Χριστού. Αυτός είναι εκείνος που προσκολλήθηκε στον Κύριο και έγινε ένα πνεύμα με Αυτόν(Α΄ Κορ. 6, 17)»[1].

Ἑπομένως:
Ἕνα πνεῦμα μέ τόν Κύριο ποιός εἶναι;

 Αὐτός πού πραγματοποιεῖ ἐντελῶς φυσικά, ἄκοπα καί εὔκολα μέ ἐσωτερική ἀγαλλίαση καί χαρά ὅλες τίς ἀρετές. Εἶναι αὐτός πού ἀποφέρει τούς καρπούς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς πίστης, τῆς ταπείνωσης καί κάθε ἄλλου ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ.

Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν μάχεται πλέον μέ τά πάθη τῆς κακίας, ἀλλά δέχθηκε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν καρδιά του τήν τέλεια εἰρήνη καί ἀγαλλίασι τοῦ Χριστοῦ.

Ἑπομένως ἕνα πνεῦμα μέ τόν Κύριο εἶναι ὁ κεκαθαρμένος ἀπό τά πάθη καί φωτισμένος ἀπό τήν Θεία Χάρη ἄνθρωπος. Αὐτός πού ἔχει ἔνοικο μέσα του τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό καί ἔγινε ἔτσι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πλήρης πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως.

ΤΩ ΔΕ  ΘΕῼ ΔΟΞΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ!

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης